Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Anlægsbevilling til 1. etape ved den sammenlagte skole, Skole på Kastelsvej og Langelinieskolen - organisering af fritidstilbuddet

Officielt navn: Anlægsbevilling til 1. etape ved den sammenlagte skole, Skole på Kastelsvej og Langelinieskolen - organisering af fritidstilbuddet
Type: Andet
Høringsperiode: 23.05.11 til 15.08.11
Bydel:
Sagsnr: 2011-57502
På baggrund af det voksende antal børn i kommunen, blev det i budget 2011 vedtaget at udbygge skoler og skabe flere fritidspladser.   På Østerbro indebærer det, at Skolen på Kastelsvej og Langelinieskolen bliver sammenlagt fra skoleårets start i 2011. Skolen skal udbygges med tre ekstra spor til fem spor inden udgangen af 2013.   Skolen på Kastelsvej skal forsat huse børn med hørenedsættelse i en specialklasserække, og dertil vil der være knyttet specialfritidstilbud. Fritidshjemmet Livjægerhuset, der er placeret ved Langelinieskolen, skal nedrives, og børnene skal indpasses i det samlede fritidstilbud på Kastelsvej.   Når ombygningen er færdig, vil skolen have et femte spor, fritidstilbud til 400 børn, en specialklasserække, fritidstilbud til specialklasserækkens børn samt mulighed for inklusion af CI-opererede børn.

Spørgsmålet om organisering af fritidstilbuddet sendes i høring, idet det bemærkes, at fritidstilbuddet til de 400 børn først etableres i byggeriets anden etape.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kapacitetsstyring