Amerika Plads 29

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

27. october 2015 til 11. november 2015

Sagsnummer

510720~005

Indsendelsesfrist for høringssvar

11. november 2015

Høringen er lukket

Center for Bygninger har den 14. september 2015 modtaget en ansøgning fra PLH arkitekter vedrørende ændring af projekt for opførelse af kontorejendom. 
Der er allerede tidligere dispenseret for bestemmelser i lokalplanen, men da projektet søges ændret, vurderes det, at umiddelbare naboer skal orienteres igen vedrørende projektændringen. Ændringen vedrører udformningen af taghuse (teknikhuse) på bygningen.
Omfanget af taghuset øges i planomfang, men den generelle maksimale højde på taghuset reduceres væsentligt, som det fremgår af tegningsmaterialet. Der er ikke søgt om andre ændringer af bygningens ydre udformning. 
Det ansøgte forudsætter dispensation fra lokalplan nr. 347 ”Pakhusvej”: 
Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. planloven § 20.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.
Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bygninger Telefon: 33 66 52 00

Få nyt om høringer

Abonnér