Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Amagerbrogade Tillæg 1 - lokalplan 158-1

Officielt navn: Amagerbrogade - lokalplan 158-1
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 11.11.13 til 10.01.14
Sagsnr: 2013-19482
Billede af høringen

Dette tillæg til lokalplan 158 er en justering af de hidtidige lokalplanbestemmelser for en del af Amagerbrogade og skal støtte op om projekt Ny Amagerbrogade.

Vedtaget lokalplan 

Hent lokalplan nr. 158 Amagerbrogade med tillæg nr. 1 som PDF

Planerne blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. marts 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, faktaark, referat og evaluering af borgermøde, forslag til ændring af bygningshøjder.

Lokalplanen blev bekendtgjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 24. april 2014.

Tidligere materiale 

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Amagerbrogade tillæg 1 som PDF

Lokalplan nr. 158

Hent lokalplan nr. 158 Amagerbrogade som PDF

Seneste høringssvar

10.01.14 Svar ( 2300)
18.12.13 Svar (2300)
17.12.13 Svar (2300)

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign,
Teknik- og Miljøforvaltningen