Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Afværgeanlæg på Ragnhildgade 1

Officielt navn: Udkast til tilladelse til oppumpning og reinfiltration af vand i forbindelse med afværgeanlæg på Ragnhildgade 1
Type: Andet
Høringsperiode: 04.07.12 til 02.08.12
Bydel:
Sagsnr: 2011-123019

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen
Center for Miljø (CMI) gav 2. juni 2010 Københavns Kommunes Økonomiforvaltning et påbud om oprensning af olie- og benzinforurening ved en tidligere tankgrav på Ragnhildgade. I 2010 blev der afgravet 5.755 ton kraftig forurenet jord, men der udestår oprensning af en kraftig grundvandsforurening. På denne baggrund har EKJ på vegne af Økonomiforvaltningen ansøgt om tilladelse til at oppumpe og reinfiltrere vand i forbindelse etablering af afværgeanlæg på Ragnhildgade 1, 2100 København Ø. Afværgeanlægget bliver driftet af Københavns Ejendomme.

Seneste høringssvar

02.08.12 Svar (2200)

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Miljø
Jord og Vand
Njalsgade 13
1502 København