Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: 2-timers parkeringszone på Rebekkavej, Esthersvej, Judithsvej og Ruthsvej

Officielt navn: 2-timers parkeringszone på Rebekkavej, Esthersvej, Judithsvej og Ruthsvej
Type: Andet
Høringsperiode: 03.05.13 til 24.05.13
Bydel:
Sagsnr:

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Beboerne i lokalområdet på vejene Rebekkavej, Esthersvej, Judithsvej og Ruthsvej ønsker at få etableret en parkeringszone med 2-timers restriktion med mulighed for licens til egen vej (se afgrænsning i supplerende materiale). Teknik og Miljøforvaltningen sender på baggrund af ansøgninger forslaget i høring.

2-timersrestrektionen kommer til at gælde mandag til fredag fra kl. 8 til 19 og restriktionen kommer til at gælde alle, der ikke har licens til en af vejene i området. Det vil sige, at restriktionen også gælder besøgende, håndværkere, trailere, campingvogn m.m. Personer med folkeregister-/SE-adresse på Tuborgvej, vil ikke være berettiget til en licens.

Beboerlicensen kan udstedes til den vej man har folkeregisteraderesse på, dvs. den gælder kun til egen vej og ikke til hele parkeringszonen. En beboerlicens på private fællesveje er gratis.

Erhvervslicens kan udstedes til den vej, hvor virksomheden har adresse. Det gælder dog kun for virksomheder, der i følge registreringsbekendtgørelsen alene må anvendes til erhverv. Det vil sige biler på gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel og kun lovligt må bruges til vare- og godstransport, samt biler på hvide og gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel men som kun lovligt må bruges til erhvervsmæssig persontransport som fx taxi og sygetransport. En erhvervslicens til en privat fællesvej er gratis.

Biler med ’papegøje’-plader er ikke berettiget til en licens, selvom de har et SE nummer.

Seneste høringssvar

24.05.13 Svar (2900)
24.05.13 Svar (2900)
24.05.13 Svar (2900)
24.05.13 Svar (2900)
24.05.13 Svar (2900)
24.05.13 Svar (2900 )
24.05.13 Svar (2900)
23.05.13 Svar (2900)
23.05.13 Svar (2900)
23.05.13 Svar (2900)
23.05.13 Svar (2900)
23.05.13 Svar (2900) A/B Esthersvej 14 A-D
22.05.13 Svar (2900)
22.05.13 Svar (2900)
22.05.13 Svar (2900)
22.05.13 Svar (2900)
22.05.13 Svar (2900)
21.05.13 Svar (2700) Advokatkontoret
21.05.13 Svar (2900)
21.05.13 Svar (2900)
20.05.13 Svar (2900)
20.05.13 Svar (2900 )
19.05.13 Svar (2900)
19.05.13 Svar (2900 ) Keramikværkstedet Esthersvej 10
19.05.13 Svar (2900)
18.05.13 Svar (2900)
18.05.13 Svar (2900)
17.05.13 Svar (2900)
17.05.13 Svar (2900)
17.05.13 Svar (2900)
17.05.13 Svar (2900)
17.05.13 Svar (2900)
17.05.13 Svar (2900)
17.05.13 Svar (2900)
17.05.13 Svar (2900)
16.05.13 Svar (2900)
15.05.13 Svar (2900)
15.05.13 Svar (2900)
15.05.13 Svar (2900)
15.05.13 Svar (2900)
14.05.13 Svar (2900)
14.05.13 Svar (2900)
14.05.13 Svar (2900)
14.05.13 Svar (2900)
14.05.13 Svar (2900)
14.05.13 Svar (2900)
14.05.13 Svar (2900)
14.05.13 Svar (2900)
14.05.13 Svar (2900)
14.05.13 Svar (2900)
14.05.13 Svar (2900)
13.05.13 Svar (2900)
13.05.13 Svar (2900)
13.05.13 Svar (2900)
13.05.13 Svar (2900)
13.05.13 Svar (2900)
13.05.13 Svar (2900)
13.05.13 Svar (2900)
13.05.13 Svar (2900)
13.05.13 Svar (2900)
12.05.13 Svar (2900)
12.05.13 Svar (2900)
11.05.13 Svar (2900)
11.05.13 Svar (2900)
11.05.13 Svar (2900)
10.05.13 Svar (2900)
10.05.13 Svar (2900)
10.05.13 Svar (2900)
10.05.13 Svar (2900)
09.05.13 Svar (2900)
08.05.13 Svar (2900)
08.05.13 Svar (2900)
08.05.13 Svar (2900)
07.05.13 Svar (2900)
04.05.13 Svar (2900)
04.05.13 Svar (2900)

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Parkering, sekretariatet