Andet
Brønshøj-Husum

Hindring af vandets friet løb ved opstemming i Fælstningskanalen

Københavns Kommune vil oprense Fæstningskanalen fra Åkandevej til den Øvre Batardeau

Høringsfrist:

12. october 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet ved Urbanplanen Syd
Lokalplan
Amager Vest

Urbanplanen Syd - lokalplanforslag samt forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanen skal muliggør bebyggelse med 19.400 m2 nye boliger og serviceerhverv samt 3.000 m2 institution i den sydlige del af Urbanplanen.

Høringsfrist:

10. october 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Teglværkshavnen tillæg 9 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil gøre det muligt at etablere en kirke samt en daginstitution og idrætshal.

Høringsfrist:

27. september 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Fisketorvet tillæg 2 med VVM og miljørapport - lokalplanforslag

Lokalplanen vil bl.a. gøre det muligt at udvide butikscentret Fisketorvet samt forpladsen til metrostationen.

Høringsfrist:

26. september 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Valby

Grønttorvsområdet tillæg 3 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil bl.a. gøre det muligt at opføre yderligere ca. 8.000 m² boliger og parkeringskældre i stedet for parkeringshuse.

Høringsfrist:

26. september 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Østerbro

Marmormolen II tillæg 2 - lokalplanforslag

Lokalplanforslaget vil muliggøre et virksomhedsdomicil på Marmormolen.

Høringsfrist:

22. september 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Østerbro

Ydre Nordhavn tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre opfyldning af dokken - kaldet ØTC-bassinet - i Ydre Nordhavn, til kote 3 meter over dansk normal vandoverflade.

Høringsfrist:

18. september 2017
Lukket
Kommuneplan
Hele byen

Forslag til kommuneplantillæg for Ny Ellebjerg og VVM-redegørelse for metro til Sydhavn

Høringsperioden løber fra den 25. maj til og med den 16. august 2017.

Høringsfrist:

16. august 2017
Lukket
Lokalplan
Nørrebro

Titangade tillæg 5 - Lokalplanforslag

Lokalplan vil gøre det muligt at ændre brugen af ejendommen Titangade 15 til kulturelle formål, herunder undervisning, ungdomsklub og moské.

Høringsfrist:

11. august 2017
Lukket
Lokalplan
Amager Vest

Ørestad Nord tillæg 6 - Lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre små familie-, ungdoms- og kollegieboliger ved Amagerfælledvej.

Høringsfrist:

4. august 2017
Lukket
Byggesager
Valby

Ottiliavej 1-3/Gammel Køge Landevej 11

Midlertidige boliger til 100 flygtninge

Høringsfrist:

26. july 2017
Lukket
Byggesager
Vesterbro-Kongens Enghave

Dannebrogsgade 47

Genhusning af folkeskoleelever fra Oehlenschlægersgades Skole i en tidsbegrænset periode på 2 år

Høringsfrist:

14. july 2017
Lukket

Sider