Oprettet: 12. november 2022
Svarnummer:
4

Indsendt af

Sune Alstrup (Bestyrelsesmedlem for Ejerlauget vedrørende rækkehusbebyggelsen ved Solvænget m.v.)

Virksomhed / organisation

Ejerlauget vedrørende rækkehusbebyggelsen ved Solvænget m.v.

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Baggrund

Bestyrelsen for Ejerlauget vedrørende rækkehusbebyggelsen ved Solvænget m.v. på Østerbro har igennem de sidste par år været i dialog med områdets øvrige ejerforeninger, der støder op til områdets private fællesveje pga. et fælles ønske om etablering af parkeringsrestriktioner på vejene. Vi har derfor også udtrykt vores store tilfredshed med planerne om at etablere en 3 timers parkeringsrestriktion på vores veje i vores høringssvar vedr. etablering af de nye parkeringszoner.

Vores fulde høringssvar ligger her: https://blivhoert.kk.dk/svar/svar-til-2022-0098424-af-sune-alstrup-bestyrelsesmedlem-ejerlauget-vedrorende

I dette høringssvar udtrykte vi dog også vores bekymring for at det oprindelige forslag med 10 gæstelicenser om året ikke tog hensyn til beboernes reelle behov for gæsteparkering. Det oprindelige forslag med 10 gæstelicenser om året ville have medført for mange problemer for områdets beboere, da man jo ikke kan tilkøbe parkering ligesom i andre parkeringszoner i København. Gæster ville ingen mulighed have for at parkere lovligt, selvom de var villige til at betale for det.

Vi foreslog derfor at starte ubegrænset antal gæstelicenser, eller alternativt 30 per beboer. Såfremt det skulle vise sig efter det første år eller to at være sat for højt, så kan man efter dialog med ejerforeningerne i områderne sætte antallet ned. En sådan efterjustering vil være billig at lave, da man jo ikke skal lave nogle ændringer på skiltning mv.

Ja til ubegrænset antal gæstelicenser

På vegne af Ejerlauget vedrørende rækkehusbebyggelsen ved Solvænget m.v. og som repræsentant for arbejdsgruppen på tværs af foreningerne er vi derfor positive overfor forslaget om at tilbyde ubegrænset antal gæstelicenser til beboerne.

Behov for opfølgning efter første år

Vi mener, at det vil være fornuftigt at evaluere parkeringsbelastningen efter det første år, for at kontrollere om ordningen har haft den ønskede effekt. Hvis det ikke er tilfældet, kan man overveje eventuelle justeringer vedr. tildeling af gæstelicenser.  

Det kunne også være fornuftigt at holde øje med andelen af elbiler, som ikke tilhører beboerne i området. Hvis andelen af elbiler er høj, så vil det øge parkeringsbelastningen, da elbiler er blevet helt undtaget for parkeringsrestriktionerne jf. Handlingsplan for Ladeinfrastruktur 2022-2025 (BR 24. juni 2022).

Tidsrummet

Vi synes at tidsrummet fra 8-22 er fint, da det jo begrænser parkering fra beboerne fra andre zoner og håndværkere udefra efter kl. 19. Med ubegrænset antal gæstelicenser til beboerne kunne man dog udvide tidsrummet for parkeringsrestriktionerne.

Mange hilsner på vegne af

Ejerlauget vedrørende rækkehusbebyggelsen ved Solvænget m.v.

og medlem af arbejdsgruppen for parkering på tværs af ejer/beboerforeningerne

Sune Alstrup, bestyrelsesmedlem

Susse Laustsen, formand

www.solvaenget.dk

info@solvaenget.dk