Høringssvar vedrørende Bragesgade tillæg 1 - lokalplan 258-1

Oprettet: 15. august 2021
Svarnummer:
3

Indsendt af

inge schmidt

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Så meget grønt som muligt, renovering af eksisterende byggeri (lav bebyggelse), ikke flere boligblokke, plads til biler/P og fortsat adkomst med bil. I takt med at byen vokser eksplosivt nedlægges P og veje lukkes. Det hænger ikke sammen. Det er hårdt at være småbørnsfamilie uden bil, det er hårdt at være bedsteforældre uden adgang til afhentning i bil.