Høringssvar vedrørende Nordøstamager Skole - lokalplan 598

Oprettet: 20. oktober 2020
Svarnummer:
4

Indsendt af

Siv Raun Andersen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Høringssvar i forbindelse med lokalplan for den nye skole på Holmbladsgade – Nordøstamager Skole.

I bilag 5 til den politiske indstilling er der indtegnet vejprojekter til sikring af sikker skolevej ifbm den nye skole. I bilaget er der vist etableret ny cykelsti på (dele af) Strandlodsvej. Det er uklart, hvor stor en del af Strandlodsvej, som der anbefales, at der etableres cykelsti på. Som lokal beboer med tre børn i skolealderen er Strandlodsvej dagligt en meget meget meget utryg vej at cykle til skole på. Efter der fornyligt er begyndt at køre bustrafik, er vejen blevet tiltagende mere utryg at cykle på. Strandlodsvej er primær skolevej til adskillige skoler i området. Vi hører selv til Lergravparkens Skole, men Strandlodsvej er også skolevej til den nye Nordøstamager Skole i Holmbladsgade og til Den Grønne Friskole. En god og sikker løsning kunne være at etablere en cykelsti i hele Strandlodsvejs længde og fortsætte cykelstien videre gennem s-svinget Strandlodsvej/Sorrentovej/Engvej, hvor der de sidste par år er sket voldsomme uheld.