Høringssvar vedrørende Nordøstamager Skole - lokalplan 598

Oprettet: 25. oktober 2020
Svarnummer:
10

Indsendt af

Simon Kabel

Virksomhed / organisation

Simon Kabel

Postnr.

2300

By

KBH S

Høringssvar

Jeg ønsker at gøre indsigelser mod byggeriet på følgende grundlag: 

1. Biodiversiteten kommer i fare - på matriklen er der en ræverede med ræveunger i.

2. I lokalplanens forslag er der ikke redegjort for støjgener i forbindelse med byggeriet.

3. Bygherre bør stå for en vurderingsrapport af naboejendommene, så vores hjem ikke får sætningsskader og andre skader i forbindelse med pilotering og grundvandssænkning.

MVH