Høringssvar vedrørende Nordøstamager Skole - lokalplan 598

Oprettet: 26. oktober 2020
Svarnummer:
14

Indsendt af

Robert Olsen

Virksomhed / organisation

Kofoeds Skole

Postnr.

2300

By

København

Høringssvar

 

Høring til Lokalplan Holmbladsgade 113

 

På det lokalt beboermøde den 11. oktober 2017 og den 22. august 2019, præsenterede Københavns Kommune planerne for en ny folkeskole på Holmbladsgade 113.  På mødet den 22. august 2019 blev trafik igen berørt, men svaret var at de tilstedeværende kun beskæftigede sig med selve matriklen Holmbladsgade 113.

Planen er nu i lokalplanshøring og ingen ser ud til at ville forholde sig til de trafikale udfordringer.

 

Vedr. trafikale forhold under byggeri og efter skolens færdiggørelse

Kofoeds Skole har rettet henvendelse til Teknik og Miljøforvaltningen og Lokaludvalget på Amager Øst i 2017 og 2019. Nu fremsender vi gen en kommentar til den forlæggende lokalplan. Ikke fordi vi synes det er en dårlig ide at placere en folkeskole Holmbladsgade 113. Vi synes faktisk det er en fin ide, men vi finder det vigtigt at man forholder sig til skole og bydelens trafikale udfordringer, dels under et byggeri og efter at skolen er færdig. 

Med de erfaringer, som man efterhånden kan sige at lokalområdet har fået med mange nye byggerier fra Amagerstrand, Amagerstrandvej, Strandlodsvej m.m., kan det virke som om man først bygger husene, derefter parkeringspladserne og til sidst bliver der tænkt på de trafikale forhold, så som lysregulering, cykelstier/stativer, ændret parkeringsforhold m.m. Et grelt eksempel er trafikken på Strandlodsvej. Da man besluttede at bygge stort på Strandlodsvej og åbne butikker i området, ændrede de trafikale forhold fuldstændigt. Der var i flere år (7) kaos foran Kvickly, hvilket også medførte uheld og mange farlige situationer - inden der blev opsat en lysregulering.

Man kan bare tage en tur igennem Strandlodsvej i dag   for at se på et kaos, der nu har været foregået siden min sidste henvendelse om emnet i oktober 2017. dette kaos i trafikken har nu pågået i 5 år.

Samtidig har manglende cykelsti gjort gaden overordentlig farligt. Mange cyklister og fodgængere undgår derfor Strandlodsvej. Som det er nu, er der stadig ikke blevet anlagt en cykelsti og den såkaldte supercykelsti ved Amagerbanen lader ligeledes vente på sig.

Der mangler med andre ord stadig en cykelsti på Strandlodsvej, og den tunge trafik parkerer i området - f.eks. på Jenagade, hvor børn og unge i eftermiddags og aftentimerne bruger Kofoeds Skoles Multihal til sportsaktiviteter. En problematik kommunen er blevet gjort opmærksom på for 4 år siden. 

En yderligere problematik for de trafikale forhold, er den manglende sikkerhed for trafikanter, når der bygges om. F.eks. har hjørnet af Jenagade/Strandlodsvej været uden fortov i flere år på grund af boligbyggeri og andre steder i bydelen har der været lignende tilfælde.

Når man placerer en skole på Holmbladgade 113, vil det være helt essentielt at der ikke kun laves en skoleplan, men også en trafikplan for området. Ved at lægge en skole på Holmbladsgade 113, vil det få konsekvenser for trafikken i området. Det vil betyde flere biler (forældre, som aflevere børn) og det vil betyde flere ”bløde trafikanter” (cyklister og fodgængere) til området, hvor f.eks. Prag Boulevard er blind i den ende. Det kan blive kaos.

Der er desuden endnu ikke et sammenhængende cykelvejsnet i området, så børn kan komme til skole eller hjem fra skolen. Cykel og gangstier ved Kløvermarken er kun lavet delvist og er i øvrigt uden sammenhæng med lysreguleringen på Uplandsgade. Her skal man måske tilføje, at der på Uplandsgade til og fra Benzinøen også er en del tung trafik.  

 

Mere konkret kunne man foreslå:

 

At der laves en trafikplan for byggeperioden

At Prags boulevard gennembrydes mod Strandlodsvej/Uplandsgade for at få byggetrafikken væk fra byggepladsen igen. Det vil betyde at tung trafik ikke kommer ind i bydelen.

På længere sigt vil de også kunne blive aflæsningsområdet, når børn afleveres i bil ved skolen

At der på sigt laves lysregulering ved krydset Nyrnberggade /Holmbladsgade og krydset Holmbladsgade/Strandlodsvej

At der laves en bro over Uplandsgade, så børn og unge kan komme sikkert til sportsaktiviteter på Kløvermarken.

Vejbump i de tværgående gader f.eks. Nyrnberggade

At cykelstinettet i området gennemgås.

At der laveset fodgængerfelt i Holmbladsgade 113 /Holmbladsgade 120.

 

at der laves vejbump uden for skolen

 

Med venlig hilsen

 

Robert Olsen

Forstander

Kofoeds Skole