Høringssvar vedrørende Nordøstamager Skole - lokalplan 598

Oprettet: 23. oktober 2020
Svarnummer:
6

Indsendt af

Metroselskabet I/S

Virksomhed / organisation

Metroselskabet I/S

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Att.: Anders Klintgaard

Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til forslag til lokalplan Nordøstamager Skole