Høringssvar vedrørende Nordøstamager Skole - lokalplan 598

Oprettet: 23. oktober 2020
Svarnummer:
7

Indsendt af

Lars Nielsen

Postnr.

2300

By

KBH S

Høringssvar

I materialet lægges op til at etablere sikker skolevej, herunder ved etablering af cykelsti på Strandlodsvej. Det er bemærkes i den forbindelse, at der på Strandlodsvej allerede er indført fartbegrænsning på 40 km/t, som strækker sig helt op til krydset ved Italiensvej. Hvis det er kommunens og borgerrepræsentationens vurdering, at der er behov for yderligere trafiksikring for at etablere en sikker skolevej på Strandlodsvej, er det en helt nødvendig følge, at der i lokalplanen samtidig lægges op til at indføre trafiksikring på den tilstødende Italiensvej.

Italiensvej benyttes i højere grad end Strandlodsvej af cyklister, herunder af rigtig mange skoleelever, som hver morgen bevæger sig mod Skolen ved Sundet, Lergravsparkens Skole og de i området beliggende privatskoler. På Italiensvej er der - i modsætning til Strandlodsvej - IKKE fartbegrænsning, hvorfor skolelever på cykel passeres tæt af busser og lastbiler med 50 km/t. Da Italiensvej er en lang og lige vej, opleves endvidere ganske ofte biler og varevogne, der overskrider fartbegrænsningerne. Endelig begrænses hastigheden på italiensvej ikke - som på strandlodsvej - af parkerede biler på vejen - da der  er pakeringsmulighed i midterrabatten. Fartbøller er et tilbagevendende problem.

Det vil derfor være helt uforståeligt, hvis der indføres yderligere trafiksikring på Strandlodsvej, mens man bibeholder Italiensvej som en farlig og utryg vej for små cyklister.    

Hvis lokalplanen mod forventing ikke  udvides med trafikssikkerheds tiltag på Italiensvej, må kommunen og borgerrepræsentationen overfor offentligheden kunne argumentere for, hvorfor cyklister på Strandlodsvej skal stilles så markant bedre end cyklister på italiensvej.