Høringssvar vedrørende Nordøstamager Skole - lokalplan 598

Oprettet: 24. oktober 2020
Svarnummer:
9

Indsendt af

Freja Kjer Nemming

Virksomhed / organisation

AB Trivsel

Postnr.

2300

By

KBH S

Høringssvar

På vegne af AB Trivsel
Indsigelser ved lokalplans forslag om Nordøstamager Skole


Støj
I forbindelse med den planlagte tagterrasse, er der i lokalplanens forslaget ikke gjort mange overvejelser vedrørende støj fra disse. Det ønskes at planen kommer til at indholde løsninger på støjgener, dette kan være i form af værn eller andet.


Trafik
Erfaringer fra andre skoler, viser at der ved afleverings- og afhentnings-tidspunkter er en øget trafikmængde, selvom der i lokalplans forslaget argumenteres for at den ikke vil øges. Støjbelastningen ud til Holmbladgade overstiger i dag Københavns kommunes mål om støjniveau, der er således allerede i dag behov for en reduktion i trafikmængden. Der kan tænkes at der bliver behov for at blænde smågader og lukke Holmbladsgade for gennemkørende trafik.


Parkering
Der er påtænkt at skolen skal rumme en parkeringskælder på 9 pladser. Nürnberggade, er desuden privat-fællesvej, og AB Trivsel vil således ansøge om parkeringsrestriktioner, hvis skolens brugere benytter sig for meget af vejen til parkering. Der bør påtænkes mere parkering, da der i forvejen er knapt med parkering i lokalområdet generelt.


Sætningsskader og grundvandssænkning
Bygherre bør stå for en vurderingsrapport af naboejendommene, så der sørges for at der ikke opstår sætningsskader og eventuelle andre skader pgr. pilotering og midlertidig grundvandssænkning.