Høringssvar vedrørende Nordøstamager Skole - lokalplan 598

Oprettet: 26. oktober 2020
Svarnummer:
15

Indsendt af

Anne Arildsen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Som nabo til den foreslåede kommende Nordøst Amager skole, vil jeg som flere andre høringssvar gerne stille kritiske spørgsmål ifht. følgende punkter:

- Støjgener: jeg mener ikke man i lokalplanforslaget har gjort rede for, undersøgt eller forebygget de unægteligt øgede støjgener som skolen vil medbringe. Ét er øget trafik i området omkring mødetid om morgenen. Min største bekymring er dog de foreslåede højt løftede ude arealer (teresseres/skole gård). Med tiltængte lokalplan, løfter man nogle støjgener op i en 6 meters højde ud mod nabo ejendommer, som ligger meget tæt på den kommende bebyggelse. Dette vil medføre nye støjgener og jeg kan være bekymret for at dette ikke kun vil være i skole tiden. Har kommunen tænkt på hvordan man vil undgå at dette offentligt sted ikke vil blive et tilholdsted om aftenerne og i weekender, hvor unge eller andre vil mødes og fx. spille høj musik.

- Sætningsskader: Som andre naboer til kommende byggeri også har påpeget, så forventer jeg at bygherre vil udføre en vurderingsrapport af naboejendommene, så der sørges for at der ikke opstår sætningsskader og eventuelle andre skader pgr. pilotering og midlertidig grundvandssænkning.

- Miljø hensyn: Under punktet omkring Spildevand står det i lokalplanforslaget beskrevet at der ved Lokal håndtering af regnvand er specifikke forurenende stoffer ikke bør bruges til byggematerialer eller at regnvandet i hvertfald bør renses inden det nedsives eller ledes til et vandområde. Jeg syntes ikke kun dette bør være gældende ved tiltænkning af lokal håndetering af regnvand. Hvis vi vil fremtidssikre miljømæssigehensyn i København, bør man ved nybyggeri slet ikke tillade disse stoffer, heller ikke selvom regnvandet i dag skal ledes på fællessystemet og renses på renseanlæg. Hvis man skal fremtidssikre og muliggøre fremtidig separering i området, så skal man ved nybyggeri helt undgå disse forurenende stoffer.