Oprettet: 28. august 2020
Svarnummer:
25

Indsendt af

Malika Pedersen

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Tak for muligheden for at afgive hørringsvar. Som beboer i Valby Haves grundejerforening K1 ønsker jeg at gøre opmærksom på et par bekymringspunkter i oplægget til lokalplanen.

Der er rigtig mange børn, som anvender stien mellem Valby have og hjørnet mellem Ramsingsvej og Høffdingsvej, som skolevej. Med udsigten til byggeri i flere år, er det meget vigtigt, at denne adgang sikres under hele byggeriet. Stien skal sikres som en sikker skolevej. Meget gerne ved at etablere en fodgængerovergang, samt ved at undgå at tung trafik til byggeriet kan bruge Høffdingsvej som indkørsel.

Ved at etablere en daginstitution i byggefeltet tættest på banen risikeres der endnu mere trafikalt kaos på hjørnet mellem Ramsingsvej og Høffdingsvej. Der mangler parkeringsmuligheder ved institutionen og adgangsforhold til denne. Dette bør tilføjes planen.

Der mangler generelt grønne områder og legeområder I flere af byggefelterne. Der er allerede et stort pres på legepladsen i Valby Have, og det er vigtigt, at denne aflastes af tilsvarende legepladser i nye byggerier.

Det er bekymrende, at træer, som kategoriers som bevaringsværdige samtidig kan gives tilladelse til at fældes. Der er stor mangel på store træer i området efter byggeri i mange år. Det vil være et kæmpe plus for området at bevare de mange flotte træer, der allerede er på grunden og afvise at give tilladelse til at fælde trærerne. Ligeledes er det vigtigt, at de træer der etableres på grunden, skal være egnede til at være i tæt byggeri og modstandsdygtige overfor leg og børn og ikke påvirke kloaker og belægning. Dette har desværre ikke været tilfældet i Valby Have, hvor man har været nødt til at fælde alle de 12 år gamle Poppeltræer, som har ødelagt kloaker og belægning.

Få nyt om høringer

Abonnér