Oprettet: 28. juni 2020
Svarnummer:
2

Indsendt af

Lasse Petersen

Virksomhed / organisation

Ejendomsforeningen Nyhavn 51

Postnr.

1051

By

København K

Høringssvar

Nyhavn 27. juni 2020
På vegne af ”Ejerforeningen Nyhavn 51” og alle dens beboere, fremsender jeg hermed vores høringssvar på Miljøforvaltningen forslag til lokalplan tillæg nr. 1 til lokalplan 512 ” Nyhavn og Gammelhavn”, der skal ”muliggøre udeservering ude for restaurantskibe på solsiden i den yderste del af Nyhavn.
Det er uomtvisteligt at Nyhavn i de senere år er blevet ekstremt belastet af masseturisme. Beboerne er ekstremt belastede af udviklingen med det stadigt stigende støjniveau . En udvikling der betyder at der i dag er en meget tyndslidt balance mellem beboere og erhvervsfolk / restaurantejere.
Fra alle mediers side har der de sidste par år været fokus på den negative udvikling med masseturismen i Nyhavn og man har diskuteret hvorledes man kan få ledt masseturismen bort fra Nyhavn og ud til andre områder i København inklusiv Hillerød og Roskilde.
Miljøforvaltningens forslag til lokalplan betyder et skridt i den stik modsatte retning og samtlige beboere og de fleste restaurationsejere er rystede over forslaget.
Miljøforvaltningen vil dermed i ét hug afvikle hele det smukke maritime miljø i Nyhavn. I stedet for det nuværende historiske 1700-tals miljø,
hvor man kan gå langs kajen, sætte sig lidt på bolværket, vil man få en kommerciel restaurationsgade/ - ghetto hvor man ender med at få en snæver passage med borde til begge sider.
De fleste vil mene at der ikke er plads til at vækste mere i Nyhavn, de særlige historiske kvaliteter vil blive sat uopretteligt over styr.
Der er mange der stadig husker da der var store træer i Nyhavn.
Som om området ikke er belastet nok i forvejen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen føje spot til skade - give storbyturisterne mere Disneyland og drive beboerne bort fra området.
Da Havnegade (Gammelholm) i 2012 protesterede mod restaurantskibet Sundance (støjforurening, gener for beboernes udsigt) blev der taget hensyn til det. Restaurantskibet ud for Havnegade 33 fik ikke lov at fortsætte, og det på trods af gode pladsforhold og bygningernes kun gennemsnitlige kulturværdi.
Der burde være endnu mere grund til at skåne Nyhavn, så det ikke ender som en vulgariseret vare.
Udviklingen er i gang i alle Europas turistmagneter, og ironisk nok har Coronakrisen givet en vision af hvordan byerne kunne være.
Venedig, og andre byer som er druknet i turisme, har forstået, at for at redde byens særpræg skal man gå den modsatte vej, skåne og bevare miljø, ikke afvikle ved at maksimere turiststrømmen. Det må København kunne lære af - det er et kig ind i fremtiden.
En lokalplan burde vel bevare lokalt særpræg i stedet for at bidrage til at udviske det.
Hvis Miljøforvaltningen skal leve op til sit navn må den bevare Nyhavns miljø, og ikke underminere det. Det burde også være borgernes miljøværn mod støjforurening, ødelagt nattesøvn og stress.
Teknik og Miljø skriver at det ikke vil ændre det fysiske, men det kan det ikke undgå at gøre, for områdets præg af kaj vil forsvinde.
Hvor bliver kajkanten af ? ( I Miljøforvaltningens slørende sprogbrug er det blevet til en "kajkantzone").
Den forskønnelse og renovering af brolægningen som fornylig har fundet sted vil blive skjult af borde, stole og parasoller og den forøgede menneskemængde vil klart medføre yderligere støjforurening for beboerne.
Navnet København minder os om byens oprindelse, og Nyhavn udgør en af byens få maritime reminiscenser .
En række restaurantskibe kombineret med udeservering vil udviske bolværket. Dermed forsvinder det sidste præg af havn, og i stedet får man en snæver banal restaurationsgade, som man kan finde så mange steder i verden.
Lasse Petersen
Formand Ejerforeningen Nyhavn 51
Nyhavn 51, 3
1051 København K

Få nyt om høringer

Abonnér