Oprettet: 30. juni 2020
Svarnummer:
11

Indsendt af

Jes Leen Schmidt

Virksomhed / organisation

JS Boatcharter

Postnr.

1427

By

København K

Høringssvar

Høringssvar fra JS Boatcharter- skibene MS Mary samt Chaluppen beligennde overfor Nyhavn 55-63

Som ejer af et sejlende restaurationsskib MS Mary , samt Chaluppen ser vi med stor interesse for det ny forslag til lokalplanen. 

Vi har også flere gange søgt om udeservering på kajen, da vi mener, at vi kan bidrage både til stemningen samt maritimt miljø i området.

Nyhavn har gennem det sidste årti udviklet sig til et meget kommercielt område og mistet en del af det oprindelige maritime miljø.

Skibene skaber en stor del af "Nyhavnsstemningen" og der vil med udeserveringen følge en naturlig sammenhæng mellem servering og skibsmiljøet.

Vi har i flere år været generet af cykelparkering, samt en del turister som desværre ikke respekterer vore henstillinger om ikke at bortkaste affald i kanalen og langs kajen.

Ved opstilling af diverse blomsterkasser, og borde og stole vil cykelparkering ved kajkanten besværliggøres og cyklerne henvises til andet område.

 

I tråd med kommunens ønske om at skabe et attraktivt og bæredygtigt København, finder vi det hensigtsmæssigt, at der i lokalplanen sættes grænser for brug af området ved kajkanten til udeservering fra restaurationsskibenes side:

Der bør kun gives tilladelse til udeservering ved kajkanten udfor det tilhørende skib, og tilladelsen skal tilknyttes skibet.

Der bør tilstræbes et samlet/fælles  udseende  med møblement og  blomsterkasser.  Der skal sikres en hensigtsmæssig  affaldshåndtering m.m. 

Den nuværende affaldordning, hvor der både  er offentlig samt privat affald skaber problemer, når affaldbeholderne er fyldte og affald efterlades ved sugesystemet.

Der bør også etableres bedre vejledning og mulighed for for parkering af cykler og elløbehjul i området, så det undgås, at cykler og elløbehjul stilles op af husfacader, og det i stedet sikres, at stativerne anvendes

Venlige hilsner

Jes Leen Schmidt

JS Boatcharter

Få nyt om høringer

Abonnér