Oprettet: 29. juni 2020
Svarnummer:
5

Indsendt af

Jens Tommerup

Virksomhed / organisation

Nyhavnsgruppen

Postnr.

1253

By

København K

Høringssvar

Københavns Kommune

Teknik og Miljøforvaltningen                                                                                                                                                 29.6.2020

Høringssvar om tillæg nr. 1 til Lokalplan 512 – Nyhavn og Gammelholm.

Det er med en vis undren, at vi endnu engang må opleve, at der gøres forsøg på, at ændre på de forhold om tilgængelighed til de fredede kajarealer i Nyhavn, der har eksisteret siden beboerne, erhvervs-organisationerne og Københavns Kommune enedes om de nu eksisterende retningslinjer.

Vores indsigelse mod de forslåede ændringer bygger især på tre forhold:

tilgængeligheden til de fredede kajarealer mindskes

fremkommeligheden nedsættes

risiko for at Nyhavn bliver til ”Plørehavn”

ad 1. Nyhavn er et rekreativt område, der tiltrækker mange mennesker, og området fungerer på den måde som åndehul, for de der bor, arbejder i og besøger området.  Hvis den fredede kajkant fyldes med møbler, borde og parasoller, vil det være umuligt at sidde på kajen og nyde det danske vejr og udsigten til de passerende skibe og udflugtsbåde. Samtidig vil møblerne, selvom de evt. skal fjernes ved aftens/nattetide, vanskeliggøre færdselsmuligheder for blinde og svagsynede, der i dag bruger kajkanten til at orienteres sig ved. ( i forvejen er forholdene for handicappede ikke de bedste i Nyhavn!!!)

ad 2. Den trafik der er i området blokeres, når der skal køres varer til og fra de forskellige virksomheder og de lokale beboere, der jo har ret til at køre i gaden. Endvidere er det vores erfaring, at når der er servering ud på gaden, er det ikke altid, at gæsterne på serveringsstederne holder sig til de områder, hvor de har fået lov til at være. Og hvad gør man, hvis redningskøretøjer ikke kan komme forbi??

ad 3. Selvom private interessenter har investeret penge i et flydende renseanlæg i Nyhavn, er det tvivlsomt om ikke Nyhavn bliver til ”Plørehavn”, hvis den foreslåede ændring af lokalplanen gennemføres. For når folk sidder på kajkanten, er der stor risiko for, at cigaretskod, cigaretpakker, servietter og andet affald nemt ryger i vandet, hvad enten det skyldes gæsterne eller vinden.

Konklusion:

Nyhavns kajer er fredede, de er folkeeje, og de er samtidig vigtige for, at Nyhavn kan bevare sit nuværende udtryk, hvor vandet, kajen, brostensbelægningen og husene med de vekslende farver spiller sammen, så der dannes det unikke område, vi kender som Nyhavn.  Nyhavnsgruppen siger derfor NEJ til det nye lokalplantillæg, da vi ønsker et frit kajareal, hvor både tilgængelighed, fremkommelighed og renlighed bevares, så alle fortsat kan nyde vores område.

Venlig hilsen

Nyhavnsgruppen

v. Jens Tommerup

Få nyt om høringer

Abonnér