Oprettet: 29. juni 2020
Svarnummer:
4

Indsendt af

Capemille ApS & Hafnia Law Firm

Virksomhed / organisation

Capemille ApS & Hafnia Law Firm

Postnr.

1251

By

København K

Høringssvar

Fælles høringssvar fra kontorlejemålene i ejendommen Kvæsthusgade 1 / Nyhavn 69

Som erhvervsdrivende med kontorer i Nyhavn må vi generelt ud fra egne interesser sige, at vi helst ikke ser en udvidelse af restaurationsdriften foran eller over for vores matrikel, da det uundgåeligt vil generere mere trafik og støj. Vi forstår dog kommunens ønske om at udvikle området og vil derfor gerne henstille til kommunen, at lokalplanen ændres under behørig hensyntagen til kontorerhverv og andre interesser, der er i Nyhavn.

I tråd med dette og med kommunens ønske om at skabe et attraktivt og bæredygtigt København, finder vi det hensigtsmæssigt, at der i lokalplanen sættes følgende grænser for brug af området ved kajkanten til udeservering fra restaurationsskibenes side:

For det første, at der alene gives én ejer eller forpagter af et restaurationsskib ret til udeservering i det pågældende skibslængde, og at der ikke gives adgang til, at der kan lånes eller lejes plads til udeservering foran et andet restaurationsskib.

For det andet, at der gives regler for et fælles attraktivt udseende og en god orden med møblement, blomsterkasser, affaldshåndtering m.m. Sådanne regler kan enten indsættes i lokalplanen eller et ordensreglement, som skal tiltrædes som betingelse for at gøre brug af retten til udeservering langs kajpladsen. Reglerne bør håndhæves af kommunen.

Med udvidelsen af restaurantdriften i Nyhavn bør kommunen desuden sørge for, at der er tilstrækkelig renovationskapacitet i området. Bl.a. bør misbrug og underkapacitet af flaskecontaineren ud for Kvæsthusgade 1 undgås, og det bør indskærpes restauratørerne, at de ikke må bruge denne (hvis dette er tilfældet). Der bør også være/etableres gode regler/vejledning for parkering af cykler og elløbehjul i området, så det undgås, at cykler og elløbehjul stilles op af husfacader, og det i stedet sikres, at stativerne i den anden ende af Kvæsthusgade bruges.

Venlige hilsener

Få nyt om høringer

Abonnér