Oprettet: 30. juni 2020
Svarnummer:
10

Indsendt af

Brdr. Strecker

Postnr.

1253

By

København K

Høringssvar

 

HØRINGSSVAR

Indsigelse MOD Lokalplan tillæg nr. 1 til Lokalplan 512 ” Nyhavn og Gammelholm” samt indsigelse mod midlertidig Covid-19 tilladelse til udeservering ud for Restaurationsskibet Oranje.

 

Lokalplan 512 blev til gennem en meget grundig dialog og proces mellem Københavns Kommune, beboere, erhvervsdrivende og interesseorganisationer.  Alle var enige om, at der ikke skal være kommercielle aktiviteter langs det fredede bolværk. Kajarealet og bolværket er smukt, attraktivt og skal være friholdt til promenade og ophold.

 

Hvorfor er tillæg 1 til Lokalplan 512 udarbejdet?

Teknik og Miljøudvalget syntes at mangle forståelse for, og indsigt i, de lokale forhold. Udvalget burde have kigget nærmere på den relativt nyligt overståede lokalplansbeslutning. De lokale aktører har i lokalplansprocessen drøftet forholdene omkring bolværket meget grundigt, og det forekommer at dette forslag til tillæg ikke burde være udsendt. Der er ikke tale om nødvendige ændringer, og forslaget er utidig forstyrrelse af Forvaltningen og de lokale beboere, foreninger og erhvervsdrivende.

 

Det aktuelle forhold omkring Restaurationsskibet Oranje

Restaurationsskibet Oranje har hidtil dagligt overtrådt de eksisterende lokalplansbestemmelser, og det til trods for, at Teknik og Miljø Forvaltningen gentagne gange har orienteret og informeret Restaurationsskibet Oranje om overtrædelserne. Disse overtrædelser er omfattende dokumenteret i Forvaltningens arkiver og via fotos af et kæmpe menuskilt samt flere A-skilte, parasoller og tilhørende parasolfødder, plantekasser, industripaller, borde, stole m.v.

 

Folkene bag skibet Oranje har haft rig mulighed for at gøre sig bekendt med lokalplanens bestemmelser, før man valgte at ligge Oranje i Nyhavn.

 

Andre restaurationsskibe og andre potentielle ansøgere til udeservering langs bolværket

Der har gennem årene været andre skibe og restauranter, der har søgt om udeservering langs bolværket. Alle har fået nej. Det har været forvaltningens rigtige prioritet at friholde det smukke,

fredede og rekreative område langs bolværket. Får Oranje tilladelse til udeservering langs bolværket, må Københavns Kommune forvente, at andre skal have en tilsvarende tilladelse.

Hensynet til de mange gående, trafikale hensyn, fremkommelighed og plads til redningskøretøjer

Nyhavn er en af Københavns store turistattraktioner. Nyhavnspromenaden langs kajarealet er attraktionen! De mange turister nyder skibene, den smukke brostensbelægning, bolværket, de farvede fredede huse, udsigten over havnen og Nyhavnsbroen. Der skal være plads til, at Nyhavns gæster kan sætte sig på det siddevenlige bolværk og nyde havnens smukke udsigter.

 

Der er i Nyhavn, om formiddagen, en del varevognstransport til restauranterne, hotellerne og virksomhederne. Hvis varevognene ikke kan holde ind langs bolværket vil der ske kødannelse. På side 5 i den fremlagte redegørelse i høringsmaterialet, ses en 3*34 varevogn parkeret foran Oranje. Skulle varevognen i stedet holde på vejbanen, ville trafikken blive spærret.

 

Der er ejendomme - som f.eks. Nyhavn 63 (ud for Oranje) - hvor der skal biler ind og ud af porten. Ind- og udkørsel vil blive udfordret af en udeservering ved kajarealet.

 

Det er vores vurdering, at udeservering langs kajarealet vil være en væsentlig hindring for redningskøretøjer.

 

Strækningen Nyhavn 49-71 er indrettet med tilgængelighedslinjer for handicappede, og tilgængeligheden vil, efter vores vurdering, komme i karambolage med udeservering langs bolværket.

 

Nyhavns værdier skal beskyttes

Herlighedsværdien i Nyhavn ligger i adgangen til kajarealet, bolværket, udsigten over Nyhavnskanalen og at man kan sidde på bolværket, som er fredet. 

 

Det er tendensen i resten af Danmark, at arealer langs havet og havnene skal friholdes. Således er der hensigt om fri promenade fra Sydhavnen til Langelinie. Helt lokalt har vi den fri promenade fra Nyhavn og langs Skuespilhuset til Ofelia Plads.

 

Vi må jf. ovenstående argumenter, protestere mod det fremlagte forslag til tillæg til Lokalplan 512, og henvise til at den eksisterende lokalplan respekteres.

 

 

 

Med venlig hilsen

Brdr. Strecker på vegne af følgende restauranter:

 

Guldmagerens Hus Nyhavn 59-61

Cafe H.C. Andersen Nyhavn 67

Ved Kajen Nyhavn 43

Restaurant Nyhavn 37

Skipperkroen Nyhavn 27-29

Barock Nyhavn 1

Brooklyn Toldbodgade 3

Få nyt om høringer

Abonnér