Oprettet: 11. juni 2020
Svarnummer:
26

Indsendt af

Wajed

Postnr.

2300

By

København

Høringssvar

Generelt vil beslutningen om at opføre en ny og tiltrængt skole bidrage positivt til udviklingen af Ørestad Syd. Men det udlagte areal, der både skal indeholde en folkeskole, madskole, indrætsanlæg, svømmehal, ny boligbyggeri og parkeringshus, efterlader ikke plads til nødvendige friarealer ved skolen til eleverne. Skolen vil simpelthen komme til at ligge indeklemt. I forvejen er især Ørestad Syd meget tætbebygget (stor byggeprocent) med en udpræget mangel på bl.a. permanente børneinstitutioner og indkøbsmuligheder; altså ting der skaber et nødvendigt og sammenhængende byliv og gør hverdagen nemmere for områdets voksende antal beboere. Der er i almindelig ikke brug for flere parkeringshuse eller nyt boligbyggeri i Ørestad Syd, hvor meget allerede står tomt og i særdeleshed ikke tæt på den nye skole.

Idet Ørestad Syd er kendt som et forblæst område grundet uigennemtænkt arkitektur og byggeri bedes vindforhold indtænkt ved etablering af skolen. Samtidig med opførelsen af skolen skal der også indtænkes sikre skoleveje for eleverne, idet biltrafikken på Ørestad Boulevard er har oplevet en stor stigning. Etablering af bl.a. lyskryds/fodgængerfelt/fartdæmpere bør overvejes.  

Få nyt om høringer

Abonnér