Oprettet: 29. juni 2020
Svarnummer:
41

Indsendt af

Nicolai Eilstrup

Virksomhed / organisation

Forældregruppen til elever på Hannemanns Allé Skole

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Høringssvar vedrørende anlæggelse af udearealer vedSkolen på Hannemanns Allé Skole

 

Vi skriver, som talerør på vegne af nuværende som fremtidige forældre til børn på Skolen på Hannemanns Allé, hermed et høringssvar på den offentlige høring. 

 

Talerøret har stor interesse i tilrettelæggelsen af udearealerne ved den kommende skole på Hannemanns Allé, og især de faciliteter, hvor børnene midlertidigt skal opholde sig i pavilloner, når deres tid på Kalvebod Fælled Skole stopper.

 

Vi vil, som jer, gerne have, at der kommer fokus på og influerebeslutningen om at få de bedste legearelaer - ude som inde - for ikke kun vores børn på den kommende skole, men også de borgere og naboer, som skal leve omkring skolen og i det nærliggende område.

 

På baggrund af ovenstående, har vi udfærdiget følgende punkter, som vi håber, at I vil tage med i jeres overvejelser og beslutninger til den endelige udformning af skolen, og der hertil hørende legearealer:

 

A. Legeplads ovenpå p-husets tag

B. Multiformål ved legepladsen

C. Inddragelse af naturen i udformningen af legepladsen

D. Parkour/miniskatebaner

E. Øvrige legeområder

 

Nedenfor vil være enkelt af ovenstående punkter blive uddybet yderligere

 

Ad A. Legeplads ovenpå p-husets tag

Erfaring og forslag til fokusområder er indhentet gennem dialog med fagpersoner og institutioner med erfaring og kendskab til området. 

 

Der er udtrykt interesse for, at BUF indtænker et legeområde til gavn for den nye skole, eventuelt med at inddrage p-huset og udnytte arealet bedst muligt ved at bygge en legeplads ovenpå det nye p-hus.

 

Til det har vi undersøgt, hvad man skal gøre sig af tanker om et legeområde, som placeres på et tag, og i forhold til de andre legeområder på arealet omkring skolen.

 

Indtænke udformningen af de begrænsede legearealer

Udformningen og den endelige konkrete løsning har meget at sige i forhold til om legearealerne ender med at blive en succes eller en fiasko.

 

Offentlig eller helt aflukket taglegeplads eller legeområder

Da der er tale om et legeområde på et tag, så er det vigtigt at have det på plads, sådan at de rette forholdsregler kan tages for alle sikkerhed.

 

Er der tale om en offentlig adgang, bør lukketider på legeområdet overvejes om det er nødvendigt, og hvordan skal tidsintervallerne være. 

 

Trapper op til legeområdet eller elevator 

Trapper tager f.eks. længere tid og kræver en anden slags færden for børn.

 

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse bør tages med i overvejelserne, sådan at arealernes levetid forlænges og renlighed opretholdes. Inddrages planter i arealerne, bør planternes udformning og vedligeholdes indeholdes i overvejelserne. 

 

Ad BMultiformål ved legepladsen

Hvis man vælger at lave et udeareal, legeplads eller et sted med et multi-formål, så er det vigtigt at man tænker på flere formål, f.eks. muligheden for at inddrage legepladsen iundervisningsøjemed, såsom:

 

- udeværksted til sciencesport og idræt, sådan at leg udendørs kan kombineres med undervisningen, og dermed inddrage brugen af udearealerne hertil,

- skabelse af rolige omgivelser i form af et mindfuldness områdetil mere rolige begivenheder.

 

Man kan overveje at klargøre områder ved udearealet til fremtidig installering af legeprodukter, som det måske ikke er muligt at finde penge til i starten, men kan blive aktuelt på et senere tidspunkt.

 

Når man laver en legeplads, bør overvejelser om at have både store og små rum, f.eks. ved små og store kroge ved en sandkasse, sådan at børn kan vælge aktivt at deltage i den store krog, og ved lejlighed har mulighed for at trække sig lidt mere væk og ud i de små kroge.

 

Derudover er lange løbebaner også en god ide, hvor børn med et højt energiniveau kan komme af med deres energi og få afløb for deres overskud, og dermed bagefter kan komme ned i gear. Det kan være yderst relevant for især de lidt mere vilde børn, store som små.

 

Overordnet ønsker vi, at der tænkes i funktionalitet og gerne flere funktioner, f.eks. ved at en sandkasse ikke bare er en sandkasse, men kan være et sted med flere lande i legeøjemed, at boldbanen ikke bare er en boldbane, men at der også kan leges andre lege.

 

Ad C. Inddragelse af naturen i udformningen af legepladsen

Naturlige omgivelser er også vigtigt at have med i form af, at man bruger naturen i konstrueringen af legeområder og udearealer, sådan at denne del følger skolens profil om natur.

 

Ørestad Skole har et naturligt krat, og der kan Skolen på Hannemanns Allé godt mangle noget identitet, så der må gerne indtænkes endnu mere natur ind. Det kunne være atlegeprodukterne består af træ, som svævebane, noget udendørs skak borde/gulv, klatrestativ/væg, legehus, områder til lege som gemmeleg, spark til dåsen osv. Former og farver bør kraftigt overvejes og indgå, men i minimalismens ånd, idet det skal hænge sammen med profilen natur. 

 

Udearealet i form at skolegårdens område skal have mulighed for leg for de større børn, såsom krig, fange leg, fire firkant, sjippe, kluddermor, ståtrold osv., sådan der er plads til at større grupper også kan udfolde sig på deres vilkår og behov.

 

Ad D. Parkour/miniskatebaner

Vi ser gerne en miniskaterplads, parkour område, og som er alderssvarende, men også udearealer til de børn, som ikke ønsker større aktiv leg, men mere rolige områder med plads til spil eller hyggesnak. 

 

Da der postes en masse penge i denne skole og dens udformning, vil det være optimalt, at man vælger at have fokus på velfungerende udearealer, som giver mening for både eleverne og borgerne omkring skolen, og dermed skaber værdi for begge grupper, som kan få gavn af en multifunktionel skole, som vil fungere i mange årtier frem.

 

Ad E. Øvrige legeområder

Legeområderne på de forskellige niveauer, skal sammentænkes med rummene indendørs, så det giver meningi dagligdagen. F.eks. kunne indskolingsetagen være på samme niveau, som legeområdet. 

 

De små udearealer og manglen på boldbaner er evig rod til konflikter, og derfor skal der være flere muligheder for forskelligartede lege end blot klatrestativer, boldbure/baner, og sandkasser. Det kan være med til at skabe den ro og bibeholde den ro, som ikke skoler har.

 

Vi håber, at BUF håndhæver reglen om, at der kun går det antal børn, som skolen er normeret til, da alle undersøgelser viser, at netop normeringen har stor betydning for skolens fortsatte trivsel eller mangel på samme.

 

Afsluttende bemærkninger

Baggrunden for at vi finder det vigtigt at gøre opmærksom på disse overvejelser, og sætte handlinger bag disse ord er, at vores børn og naboerne i området, gerne skulle have gavn af området i mange årtier fremadrettet, og at arealerne kan anvendes til god leg, læring og udvikling, og dermed skabe et sammenhold for både store og små. 

 

Vores børn kan ikke nå at gøre brug af svømmehallen i pauserne eller alle kan dele multihallen, som der på sigt ville skulle være tildelt skolen, og derfor er det vigtigt, at der er plads til at disse arealer og børn kan spredes udendørs som indenfor. 

 

Vi er ikke interesseret i, at vores børn bruger frikvartererne på Burgerking og spiser usund mad, fordi det er nemt og hurtigt og de ikke har andet og lave, netop fordi der er optaget i hallen af andre klasser, og områderne er begrænset til at netværke.

 

Derfor spørger vi ind til om dette er noget BUF kan finde penge til, og i bekræftende fald, hvor stort et beløb kan der findes til ovenstående formål? 

 

Kan der udover den eksisterende arkitekt bag skolen eventuelt inddrages pædagogisk viden i udformningen og valget aflegeprodukter i det endelige resultat i planløsningen for udearealerne, og dermed skaber mere mening bag byggeriet? 

 

Hvad vil tidshorisonten være på udearealet, såfremt dele af ovenstående bliver vedtaget?

 

Kan man eventuelt finde andre arealer i Ørestad Syd, der kan bruges, deles og tilkobles skolen?

 

Er der mulighed for, at vi kan få en endnu bedre løsning og plan til vores børn og de fremtidige børn, der skal nyde godt af denne nye fantastiske skole, som vi ser frem til og blive en del af, med udearealer der giver mening pædagogisk, natur- og skolemæssigt?

 

Ser frem til at høre nærmere om realisationen af ovenstående overvejelser om udformningen af den nye skoles udearealer til gavn for de kommende skolebørn og forældre, herunder alleborgerne i Ørestad Syg.

 

Venlig hilsen

 

Talerøret for nuværende og fremtidige forældre af børn på Skolen på Hannemanns Allé

Få nyt om høringer

Abonnér