Oprettet: 29. juni 2020
Svarnummer:
33

Indsendt af

Lars og Cecilie Rüsz Kaysen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Som umiddelbare naboer til den nye skole,  ser vi positivt på opførelsen af endnu en skole i Ørestad Syd, og at der er indtænkt både gymnastikhal og svømmehal. Vi håber at det giver mulighed for i endnu højere grad at sikre fritidsaktiviteter for Ørestads mange børn i lokalområdet.

 

Vi er dog meget kritiske overfor den valgte placering og de meget begrænsede udearealer. Som bydel er vi karakteriseret ved mange mennesker på meget lidt plads, og hvor Kalvebod Fælled Skole er bygget, så udearealerne i høj grad indbyder til liv og aktivitet udenfor skolens åbningstider, så ser det ud til her at gå tilbage til noget mere som Ørestads Skole byggeri, som aldrig har fået samme funktion i lokalområdet. Da det er et af de sidste steder hvor vi som beboere har mulighed for at få rum i fritiden, så er vi kede af at se, at man har sat laveste mulige barre for friarealer for skolen. Det er fint flettet ind med “integreret cykelparkering”, men når cykelparkeringen reelt indgår som de beregnede friarealer, og man stadig kun lige når den fastsatte minimum, så er det uambitiøst på områdets vegne. Det er hverken tilfredsstillende for de kommende børn på skolen eller skolens naboer, at der er så lidt plads til udendørsaktivitet, at man ikke engang kan spille fodbold i frikvartererne. Allerede på borgermøde i 2019 fortalte Ørestad skole om hvordan det er dokumenteret at det øger børnenes stressniveau når friarealerne til leg er så begrænsede. Det kræver “strukturering” og skemalægning fra personalets side, og dermed går det udover den frihed børnene har brug for i pauserne i løbet af skoledagen. Det må vi kunne gøre bedre for vores børn og til glæde og gavn for naboerne.

 

Vi er også til dels kritiske overfor at lægge skolen umiddelbart ved siden af Arenaen. Vi har selv valgt at bo her og elsker det liv, der følger med koncertgæster og sportsarrangementer. Men vi kan også se, at det giver nogle udfordringer når der kommer mange gæster til området, og er specielt bekymrede for større arrangementer i dagstimerne med potentielt mange udenlandske besøgende, som måske kan have svært ved at navigere i hvornår man er på offentligt område og hvornår er man er på skolens område. Tag VM i Ishockey i 2018 eller Håndbold EM i 2019 som eksempel, hvor store mængder af mennesker opholder sig i området indenfor normal skoletid. Vil det overhovedet være muligt for specielt de mindste børn at benytte udendørsarealerne under de forhold? Og hvordan mon skolens udendørsarealer ser ud efter en vild koncert - vi har som naboer i hvert fald konstateret at ting kan have en tendens til at forsvinde, og der kan ligge både glasskår/flasker og andre efterladenskaber.

 

Desuden vil vi meget gerne henstille til at der bliver tænkt i gode løsninger ifht trafik til/fra skolen. Den nordlige del af Robert Jacobsens Vej mod Kanalpladsen slutter i en vendeplads umiddelbart foran Institutionen LilleArena med både vuggestue og børnehavebørn. Der er allerede nu en del forvirring omkring vendepladsen, hvor biler og cykler møder forældre og børn i hente/bringe situationer om morgenen og eftermiddagen uden optegninger eller klare angivelser af hvem der skal vige for hvem. Når skolen står klar, vil det være nærliggende for forældre i bil eller på cykel, og større børn på cykler fra det sydligste Ørestad at benytte Robert Jacobsens Vej. Som beboere på Robert Jacobsens Vej håber vi der bliver tænkt gode løsninger ifht adgangsvejene, så vejen ikke bliver yderligere usikker for små størrelser. Vi henstiller samtidig til at der bliver tænkt lange drejebaner på Ørestads Boulevard, som i forvejen kan være noget af et knudepunkt i myldretiden. Forhåbentlig kan byggerierne her give anledning til at genoverveje den metrostation til Arenaen som efter sigende var påtænkt dengang vi købte vores bolig. Det gør i øvrigt ambitionen om at Generationernes hus skal være attraktiv for de ældre generationer mere realistisk, hvis der er mulighed for offentlig transport.

 

Til sidst vil vi gerne notere, at vi forholder os kritisk til at boligprocenten øges fra 10-20% til 50% med lokalplanstillægget. Vi er meget positive overfor nye naboer, men vi oplever at der mangler faciliteter til den store mængde af beboere i området. Ørestad er konstant bagud; der er ikke institutionspladser til vores børn, der er ikke plads på skolerne (om nogle år opdager man sikkert at der ikke er plads på ungdomsuddannelserne), der er ikke plads til fritidsaktiviteter og de få frirum,  der eksisterer, forsvinder langsomt men sikkert. Indtil man har etableret passende skalerede faciliteter, henstiller vi til at man afholder sig fra at øge andelen af boliger.

Få nyt om høringer

Abonnér