Oprettet: 26. juni 2020
Svarnummer:
27

Indsendt af

Barbara BK

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Den største kritik, der kan læses ud fra høringssvarene synes at være stigningen i antallet af boliger i området. Udformningen af byggeriet og sammensætningen af funktioner er der mindre bekymring omkring og endda begejstring. En mulighed for både at imødekomme kritikken samt bevare det planlagte projekt, kunne være at reducere med et tilsvarende antal boliger andetsteds i Ørestad Syd svarende til den stigning der kommer som følge af lokalplanstillæg 3. I det nye lokalplanstillæg gives at 50% svarende til 17.500m2 skal være bolig mens det var 10-20% af det samlede areal tidligere, svarende til 3.500-7.000m2. Antallet af bolig-m2 stiger dermed med 10.500-14.000m2.

 

Langs Ejler Billes Allé er byggefelt 1.6 og 1.11 med et samlet boligareal på 11.400 m2 endnu ikke sat til salg. Hvis disse udlægges til rekreativt område kan man både imødekomme indsigelserne og få bygget det planlagte projekt. Herudover tilføjer man et rekreativt areal til Ørestad Syd som der efterspørges.

Få nyt om høringer

Abonnér