Høringssvar vedrørende Forslag til helhedsplan for De Gamles By

Oprettet: 16. december 2019
Svarnummer:
156

Indsendt af

Tina

Virksomhed / organisation

privat mor

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod byggeplanerne, den såkaldte helhedsplan, i De Gamles By. Udover at det vil tage en masse grønne arealer, Nørrebro er allerede nu den mindst grønne bydel, vil den øgede trafik til og fra skole og diabetescenter lægge et voldsomt pres på et kvarter, der slet ikke er gearet til den slags trafik. Netop stykket af Guldbergsgade langs De Gamles By er i forvejen berygtet for tung trafik og uforudsigelighed, besøgende til Diabetescentret vil kun gøre dette værre. Sjællandsgade er i forvejen også en svært overskuelig vej for vores børn, dette vil også forværres. Kommunens folk på det trafikale område forsikrede mig, ved et af møderne, om at det ingen ekstra trafik ville medføre, men det er jo ganske enkelt ikke muligt. I og med at de børn, der vil komme til at gå på skolen, ikke bor i dette kvarter. Byoasen, som drives så dygtigt af medarbejdere, der lykkes med at få ung og gammel og folk med forskellig baggrund i det hele taget til at mødes i meningsfyldt samvær, vil også blive presset af det ekstra slid på deres arealer og ressourcer, som den planlagte skole vil medføre. Byoasen er en vigtig medspiller især for børnene på Guldberg Skole, det vil betyde en kraftig forringelse i deres skolegang, hvis de nu skal dele byoasens tilbud med en ny tresporet skoles elever. Det vil givetvis også være til stor gene for de ældre mennesker, der jo trods alt bor i De Gamles By, at de skal forholde sig til cyklende, løbende og larmende elever blot de vil gå en fredelig tur.Kort sagt: vi, I ikke nok bygge den skole, der hvor der er behov for den, i stedet for her, hvor vi hverken kan eller vil have den på nogen god måde.

Få nyt om høringer

Abonnér