Høringssvar vedrørende Forslag til helhedsplan for De Gamles By

Oprettet: 16. december 2019
Svarnummer:
140

Indsendt af

Steen Blomquist

Postnr.

3500

By

Værløse

Høringssvar

Jeg vil på det kraftigste protestere over helhedsplanen for De Gamles By, herunder især opførelsen af et Diabetes center. Grundlaget for klagen vedrører overordnet afskaffelsen af de sparsomme grønne kvadratmeter Nørrebro har, trafikgener og støj- og lydforurening. Trafikmæssigt giver indgang fra Møllegade absolut ingen mening for mig, idet det er en allerede overtrafikeret og smal gade, der jævnligt forårsager trafikstop for båder billister og cyklister. Området omkring Nørre Allé og Møllegade er allerede ind- eller udgangsport for trafikanter fra Sankt Hans Torv, besøgende og brugere af Panum institutet og Mærsk tårnet og ikke mindst os beboere.
Området omrking Sankt Hans Torv er allerede domineret af plads- og parkeringsmangel, ensretninger og få udveje. Hvis der partout skal etableres et diabetescenter, anbefales det, at I gør det ved eksempelvis Nordpolen eller på anden vis, således at trafikken kan diregeres udenom de smalle gader og beboelsesområder.

Få nyt om høringer

Abonnér