Høringssvar vedrørende Forslag til helhedsplan for De Gamles By

Oprettet: 16. december 2019
Svarnummer:
149

Indsendt af

Rikke

Postnr.

2200

By

Kbh N

Høringssvar

Jeg vil gerne takke for lejligheden til at ’blive hørt’ ift. helhedsplanen for De Gamles By. Baggrunden for den ny Helhedsplan er at det er besluttet at bygge en ny folkeskole og et Diabetescenter i De Gamles By. Indledningsvis vil jeg bemærke at jeg finder de præmisser for Helhedsplanen besynderlige, nemlig at der inddrages frie arealer til byfortætning i en i forvejen yderst tæt bebygget bydel (Danmarks måske tætteste?); skole til bydelens børn er måske uomgængelig, derimod kan Diabetes Centeret ligge hvor som helst i byen. I virkeligheden er der tale om et paradoks; helhedsplanen har til opdrag at fremme det grønne men adderer samtidigt flere kvadratmeter til en i forvejen tæt bydel. Jeg vil derfor på det kraftigeste anbefale at man genovervejer præmissen om diabetescenteret og finder et andet sted uden dog at droppe planerne for at renovere de gamles by, for selvom det er en vigtig oase for Nørrebro er det også et sted der kan løftes, forbedres og udnyttes bedre.

Jeg ser grund til at rose kommunen for den indledende høring og for den meget fine helhedsplan fra Arkitekterne Tredje Natur, som med respekt for egenarten og stedets ånd forsøger at opgradere ’de gamles by’ med respekt for det eksisterende. Jeg synes vi med helhedsplanen har et fint udgangspunkt for – dels denne høring – og også den kommende lokalplan(er). Jeg ser frem til at kommentere på dette arbejde, da det her udmøntningen af helhedsplanen skal stå sin vigtige prøve.

Jeg forstår der har været nedsat en referencegruppe med repræsentanter for diverse andels- og ejerforeninger. Det har vist sig at disse ikke har kontaktet baglandet i nævneværdig grad. Jeg håber man fortsætter referencegruppen, og fremadrettet fra forvaltningens side indskærper at repræsentanterne har pligt til at informere ’baglandet’. Måske man endda udvider referencegrupperne, så flere af de omkringliggende andels- og ejerforening bliver repræsenteret?

Jeg bifalder specifikt helhedsplanens ide om en ’kant’ omkring byen – nogle steder foreslået høj andre steder lav. En kæmpe kvalitet ved de gamles by er de steder det grønne trække ud til de omkringliggende veje og gør oasen tydelig fra den omkringliggende by. Hvis man helt dropper Diabetescenteret er der her en unik mulighed for at skabe en grøn plads med kant indtil DGB (ved Møllegade og Nørre Side Alle)

Få nyt om høringer

Abonnér