Høringssvar vedrørende Forslag til helhedsplan for De Gamles By

Oprettet: 16. december 2019
Svarnummer:
151

Indsendt af

Pia Brandt

Postnr.

3600

By

Frederikssund

Høringssvar

Jeg er imod diabetescenter i Møllegade fordi:
- Nørrebro har en høj byggeprocent med et lille areal grønt område pr. Indbygger.
- Der har gennem de senere år været belastning af området i form af mange byggeprojekter, hvilket belaster både de trafikale forhold og støjniveauet.
- Jeg nyder iøvrigt at besøge den grønne oase med legeplads, dyr som et værdifuldt frirum til børn og familier og jeg mener det bør prioriteres meget højt at sikre rekreative og grønne områder i indre København
- Jeg er overbevist om at det må være muligt at finde et andet sted at placere det 3000 m3 Diabetescenter, som jeg iøvrigt mener er et vigtigt tiltag og derfor behøver nødvendig opbakning og anerkendelse fra lokalområdet.
-

Få nyt om høringer

Abonnér