Høringssvar vedrørende Forslag til helhedsplan for De Gamles By

Oprettet: 16. december 2019
Svarnummer:
152

Indsendt af

Kristoffer Kiørboe

Postnr.

2200

By

København

Høringssvar

Jeg mener at det vil være helt enormt ødelæggende for vores beboermilljø omkring De Gamles By, hvis dette lille åndehul i byen skulle blive bebygget med skoler, diabetescentre eller andet. Vi bor i et tætbebygget område i en tætbebygget by, hvor adgangen til grønne områder er sparsom. Hvis De Gamles By tilbygges, vil vi ikke bare miste en perle af et grønt åndehul, hvor vores unger kan færdes frit og bl.a. lære om dyr, træer og planter, vi vil også blive yderligere belastet af biltrafik og støj, hvilket i forvejen er kilde til mange gener i vor tætbebyggede og ganske trafikerede bydel. Jeg håber derfor at der kan findes en anden løsning på planerne for oprettelsen af skole og diabetescenter end at bebygge De Gamles By.
Vh,
-Kristoffer Kiørboe

Få nyt om høringer

Abonnér