Høringssvar vedrørende Forslag til helhedsplan for De Gamles By

Oprettet: 16. december 2019
Svarnummer:
139

Indsendt af

José Ignacio Portillo

Postnr.

2200

By

københavn N

Høringssvar

Jeg er imod et Diabetescenter i Møllegade fordi:

1) Nørrebro har den højeste bebyggelsesprocent, samt mindste areal grønt pr. indbygger. Man må kunne finde andetsteds til et 3000 m2 diabetescenter.

2) Området har i forvejen været belastet af flere store byggeprojekter, som har været hårdt for området med hensyn til støj og øget trafik. Herunder Mærsk-tårnet og Center for Kræft, som ikke giver værdi til lokalmiljøet.

4) Trafikken fra Panumtårnets parkeringskælder er øget markant. Flere store arbejdspladser med kapacitet til 40.000 patienter årligt vil øge belastningen yderligere.

5) De Gamles By er bevaringsværdig grund og der bør ikke inddrages hverken grønne arealer eller plads der til store byggerier.

6) Processen har været helt henne i vejret og vi som naboer er ikke blevet inddraget i referencegrupper før meget sent i processen.

7) vi har ikke haft mulighed for at diskutere byggeriet med beslutningstagere - der burde laves et offentligt møde med nogle, der kan stå på mål for beslutningen om så stort et byggeri.

På baggrund af ovenstående, må det være muligt at andre bydele holder for ved dette nye byggeprojekt (diabetescenter), som er et fælles kommunalt gode.

Tak.

Få nyt om høringer

Abonnér