Høringssvar vedrørende Forslag til helhedsplan for De Gamles By

Oprettet: 16. december 2019
Svarnummer:
132

Indsendt af

Anne Nybo

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Kære København Kommune,
Jeg er nabo til De Gamles By og meget flittig bruger af området. Både sammen med mine børn, resten af min familie, vores naboer og sammen med et nært familiemedlem, som er beboer på et af plejehjemmene. Jeg synes som udgangspunkt, at det er positivt at der laves en helhedsplan for De Gamles By. Det er et område af meget stor værdi for Indre Nørrebro, både i forhold til lokalområdets kulturhistorie, mødet mellem forskellige mennesker og generationer og i forhold til områdets rekreative værdi som grønt område. Jeg mener derfor helhedsplanens centrale funktion bør være at værne om områdets helt særlige værdi.

Det gør helhedsplanen alene i sin egen branding – f.eks. med titlen ’generationernes by’, men den lever ikke op til den i dens konkrete indhold.
Derfor er jeg som borger meget bekymret over særligt to elementer af helhedsplanen, som jeg med dette høringssvar ønsker at gøre indsigelse mod. Jeg er meget bekymret over, at der igen tages dele af de grønne områder til nybyggeri af henholdsvis et nyt diabetescenter og en ny skole.

Vi kan som beboere og familier på Indre Nørrebro ikke undvære de grønne områder. Indre Nørrebro er i forvejen det tættest bebyggede område i København og da jeg mener at beboerne på Nørrebro naturligvis skal have de samme rekreative muligheder i deres nærområde, som alle andre borgere i København, er det mig helt uforståeligt, at man fra kommunes side ikke værner om de få grønne områder, der er. Det bør være højeste prioritet, og god langsigtet planlægning, hvis man vil udvikle en by som er rar og sund at være i. Det kan ikke være rigtigt at byggegrundene skal findes der, hvor der er allermindst grønt i forvejen. Særligt i børnenes perspektiv synes jeg, at det er bekymrende. Børn har brug for natur og grønt at boltre sig på – også selvom de vokser op i byen. Vi er familier, der elsker vores lokalområde og ikke har lyst til at flytte ud, men netop gerne vil byen. Men den skal være til at bo og leve i – og også leve godt – med muligheder for fællesskaber på tværs i grønne offentlige områder, som alle har glæde og fælles gavn af. Samtidig vil byggeriet og de nye institutioner skabe øget trafik, hvilket igen vil forringe de lokale beboeres trivsel.

I forhold til skolebyggeriet er jeg bekymret af flere årsager. Punkt ét at der tages af de grønne områder, som beskrevet ovenfor. Derudover er jeg fuldstændig uforstående overfor placeringen af en ny skole, da placeringen ligger utrolig tæt på den allerede eksisterende lokale folkeskole, Guldberg Skole. Vi har langt mere brug for at der tages vare på den skole, vi allerede har. Det er ikke min forståelse, at der mangler skolepladser i netop det område, og det virker derfor meget underligt at placere en ny skole netop der. Vi ikke brug for en ny skole men brug for én fælles skole, som samler og danner rammen om fællesskabet i lokalområdet. Folkeskolen på Indre Nørrebro er i forvejen en sårbar institution og mange vælger private skoler. Det synes jeg er en meget bekymrende situation – et opdelt skolesystem er bestemt ikke det, vi ønsker i lokalområdet. Min bekymring med bygningen af en ny skole går derfor i høj grad også på, om det vil skubbe yderligere til en opdeling af børnene i området. En ny skole vil uundgåeligt komme til at have et mere moderne fysisk udtryk end den eksisterende. Og jeg er bekymret for om flere ressourcestærke familier vil tilvælge den nye skole til fordel for den eksisterende. Vil en ny skole klods op ad Guldberg Skole og meget tæt på også Rådmandsgade Skole således bidrage til en skæv social fordeling af børnene? – det er jeg bekymret for. Og jeg synes slet ikke at dette perspektiv er belyst i helhedsplanen, hvilket i den grad også er bekymrende.

Planlægning af byens infrastruktur må inkludere både miljømæssige og sociale perspektiver – og set med de øjne, synes jeg, at der er store huller i det nuværende forslag. Jeg mener derfor at forslaget til Helhedsplanen for De Gamles By skal gentænkes på en måde, hvor disse perspektiver i højere grad tænkes med.

Få nyt om høringer

Abonnér