Oprettet: 21. october 2019
Svarnummer:
374

Indsendt af

Lisbeth Rossen

Postnr.

1432

By

København K

Høringssvar

Vi er beriget med smuk grøn og naturlige områder. Hvorfor skal dette ødelægges? I forbindelse med planerne for udviklingen af Lynetteholmen er der lagt op til uacceptable gener under anlæggelsen for beboerne på Margretheholmen. Desuden fremstår det utrolig dobbeltmoralsk, at man med planerne om at skabe et mere grønt samfund og generelt få bilerne ud af byen lægger op til at 1.000.000 lastbiler de næste mange år skal transportere jord via en nyoprettet vej til formålet, som samtidig går ind og ødelægger de rekreative områder, som overborgmester Frank Jensen tidligere har lovet ville forblive fredet og som samtidig er til gene for en lang række beboer og aktive brugere af Lynetten havn. Det er ubegribeligt at man ikke i højere grad forsøger at være i harmoni med egne visionære planer for byens fremtid og bør i stedet lægge op til et forløb, hvor man udnytter de gode forhold muligheder med søfarten, som er oplagte, da man er omgivet af havet. Det vil være til meget mindre gene for borgerne, undgå unødige anlæggelse af midlertidige veje, øget trafik med farlige lastbiler mv og må alt andet lige også kunne give mulighed for at transportere større læs på én gang. Jeg håber på det kraftigste, man vil tage disse aspekter med i overvejelserne og tænke på de øvrige løfter man har givet i forhold til natur og miljø, rekreative områder, biler ud af byen, og borgernes generelle ve og vel. Der bør og skal findes en bedre løsning for alle. For børn, natur og miljøet.

Få nyt om høringer

Abonnér