Oprettet: 21. october 2019
Svarnummer:
357

Indsendt af

Karen Binger Holm

Virksomhed / organisation

Borgergruppen mod udvidelsen af Københavns Lufthavn

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Støj og luftforurening fra Københavns Lufthavn: Københavns Kommune Plan 2019 – Verdens by med ansvar har overordnede målsætninger om, at luften bliver så ren, at borgernes sundhed ikke belastes og at støjbelastningen af eksisterende og nye boliger reduceres. Specifikt nævnes dieselbiler, brændeovne og krydstogtskibene. Hvis alle københavnere, også os på Amager, skal have ret til ren luft og ikke udsættes for sundhedsbelastende forurening, så er Københavns Kommune nødt til at indtænke den eksisterende luftforurening og støj fra Københavns Lufthavn og politisk sige nej til den planlagte udvidelse af lufthavnen til dobbelt størrelse. En så voldsom udvidelse vil forøge den i forvejen kritisable situation for borgerne, særligt i Amager Øst ift. luftforurening og støj. En artikel på Altinget.dk fra den 10. oktober 2019 viser, at luftforureningen i det tæt befolkede område nord for Lufthavnen (Kastrup og Sundby/Amager Øst) er et af de allermest belastede områder af partikelforurening i Københavns Kommune. Og målinger fra 2012 viser næsten tre gange så høje koncentrationer af ultrafine partikler ved Lufthavnen, som ved HC Andersens Boulevard, som ellers bliver betegnet som en af Danmarks mest forurenede gader. I løbet af de sidste 2 – 3 år har vi borgere i Amager Øst området oplevet en mærkbar forøgelse af støj- og lugtgenerne fra lufthavnen i takt med det stigende antal flyvninger, udvidelse med nye gates, etc. Særligt borgere i Københavns Kommune, som ikke tidligere har været generet, oplever nu lugt og støj der er generende i sådan en grad, at det begrænser ophold udendørs og gør at vi er nødt til at holde vinduerne lukkede, når vinden blæser i retningen fra Københavns Lufthavn. Hvis Københavns Kommune har en ambition om ren luft og at borgernes sundhed ikke belastes er kommunen nødt til som en start at undersøge den faktiske luftforurening fra lufthavnen tilbundsgående ved fx at etablere permanente målinger af luftforurening på Amager samt undersøge eventuel overrepræsentation af sygdomme og dødsfald blandt børn og voksne på Amager relateret til luftforurening. Og dernæst indgå en kritisk dialog med Københavns Lufthavn og de ansvarlige tilsynsførende myndigheder om begrænsning af støj og luftforurening fra lufthavnen. Vækst i Københavns Lufthavn skyldes også i høj grad transit-passagerer: I Kommune planen står at: En stærk lufthavn er et vigtigt parameter i at øge hovedstadsregionens internationale tiltrækningskraft. Internationale virksomheder og medarbejdere vægter tilgængelighed højt, når de skal placere sig. En udvikling af Københavns Lufthavn med mange direkte flyforbindelser til resten af Europa og verden er også central for de mange eksportorienterede virksomheder, for turistbranchen og for københavnernes forbindelser til venner og familie i andre lande.” Men en stor del af passagerne i Københavns Lufthavn er også transit passagerer. På Lufthavnens hjemmeside fremgår, at 19% af passagererne i 2018 var transfer-passagerer. Dvs. 5,8 mio. passagerer. Med den voldsomme udvidelse vil antallet af transit passagerer også stige. Vi mener ikke, at vi som borgere i København skal betale prisen for dette i form af støj og luftforurening og de helbredsmæssige konsekvenser af dette.

Få nyt om høringer

Abonnér