Oprettet: 21. october 2019
Svarnummer:
353

Indsendt af

Johan Rønby Pedersen

Postnr.

1432

By

København K

Høringssvar

LYNETTEHOLMEN MÅ OPFØRES MED HENSYNTAGEN TIL KLIMAET OG KØBENHAVNS BEBOERE I kommuneplanen kp19.kk.dk står der på side 75 om ”Visionen for Lynetteholmen”: ”Lynetteholmen skal være en bæredygtig bydel med blandet bolig og erhverv baseret på høje standarder for bæredygtigt byggeri." Men hvad med miljø- og klimaaftrykket af selve anlæggelsen af Lynetteholmen? Den planlagte mangeårige transport af jord gennem København til Lynetteholmen med lastbiler vil have et meget stort klimaaftryk, som ikke er foreneligt med de udstukne målsætninger fra det nyligt overståede C40 topmøde i København. Og hvilken effekt vil denne omfattende og mangeårige jordtransport have på københavnernes sundhed? Ifølge en nyligt offentliggjort EEA rapport er luftforurening i øjeblikket den væsentligste miljørisiko for menneskelig sundhed. Hjerte-kar-sygdomme, hjertestop, lungesygdomme og lungekræft er ifølge EEA de mest hyppige grunde til de for tidlige dødsfald forårsaget af luftforurening. I København knytter forureningen sig især til trafikken. I en rapport fra Københavns Universitet og Hjerteforeningen vurderes det at 4000 danskere hvert år dør for tidligt som følge af luftforureningseksponering. Forurening af luften er dermed den tredjestørste risiko for danskernes helbred efter rygning og fysisk inaktivitet. Som beboer på Margretheholm og nabo til den trafikkorridor til jordtransport, der er planlagt tværs gennem vores dejlige grønne område og over Margretheholm Havn, synes jeg det er meget bekymrende læsning. Jeg håber, at KK og By & Havn vil revidere de eksisterende planer, så der tages hensynet til såvel klimaet som borgernes sundhed og Københavns maritime miljø i arbejdet med at anlægge Lynetteholmen. Med venlig hilsen Johan Rønby Kilder: https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/giftig-luft-var-i-2016-skyld-i-400000-dodsfald-i-europa https://hjerteforeningen.dk/2018/01/luftforurening-skyld-2-000-danske-hjertedoedsfald-hvert-aar/

Få nyt om høringer

Abonnér