Oprettet: 22. october 2019
Svarnummer:
379

Indsendt af

Gertrud Eggers

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Bilag 4 – ændringer for konkrete rammeområder, Amager Vest, Islands Brygge – ramme-id 1189 Havneparken på Islands Brygge er i stort set alt materiale fra Københavns Kommune, der vedr. grønne, rekreative områder nærmest ”udråbt” som noget helt enestående. Parken er bl.a. fremhævet, fordi grundlaget for den blev skabt af bryggeboere i 1984. Efter ca. 12 års pres lykkedes det for dem, at få kommunen til at overtage området og etablere den park, vi ser i dag på matr. nr. 64 (Lokalplan 253 – ramme-id 1189). - altså hele Havneparkens areal på ca. 28.000 m2. Området bibeholdes som 01* , men der er er nu forslag om, at der til den særlige bemærkning tilføjes en yderligere sætning: ”På matr.nr. 64, Amagerbros Kvarter, kan der placeres tekniske anlæg.” Det er efter ønske fra HOFOR og anbefales af Økonomiforvaltningen under kolonnen ”Baggrund”. Det er en meget kryptisk formulering, der nok bør specificeres noget nærmere, da det ikke er nemt for almindelige borgere at sætte sig ind i begrebet ”små T-rammer”. Dette forslag giver faktisk HOFOR tilladelse til etablere ”tekniske anlæg” overalt i Havneparken, matr.nr. 64, Amagerbros Kvarter, i en periode på 12 år og i øvrigt fremgår det ikke, om det er under eller over jorden. I perioden 2014-2017 blev der gravet en fjernvarmetunnel under havnen fra Islands Brygge til Kalvebod Brygge. Bryggeboerne var meget imødekommende over for projektet (”af hensyn til almenvellet”). Men det har knebet gevaldigt med at få den opgravede plads på bryggesiden tilbage til ”Bryggen”. Det drejer sig om ca. 1700 m2 ca. midt i parken, som Kommunen ikke kan beslutte sig for, hvad der skal ske med. Dette areal har HOFOR nu igen ”aktiviteter” på og det spærrer for udvikling af nye rekreative aktiviteter på området. Der skal naturligvis være plads til udvikling, men en så omfattende tilladelse til HOFOR´s benyttelse af Havneparken, må jeg som bryggebo og medstifter af Havneparken protestere imod.

Få nyt om høringer

Abonnér