Oprettet: 22. october 2019
Svarnummer:
382

Indsendt af

A. Bo Andeersen

Virksomhed / organisation

Borger

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Denne indsigelse. fokuserer på det urimelige i, at "Englandsvej51", som er det (nye) område, der ligger tættest på og klos op ad parcelhusområdet B1 skal have højeste ramme i området på B4. Det giver mulighed for det mest anmasende byggeri i forhold til naboområderne med rammer på B1. Så meget des do mere grelt, da nuværende, fjernere-liggende naboområder områder i forhold til de tætliggende parcelhuse "kun" har rammebetegnelsen B3!! Det er der ikke megen glidende overgang i, når to markant forskellige kvarterer (etagebebyggelse-parcelhuse) mødes. Forslaget til Kommuneplan 2019 pyntes godt nok med lidt selvpromoverende ”Verdensby med ansvar”. Men er borgerne mon på forhånd snigløbet på side 51 i Kommuneplanforslaget med en bemærkning om en beslutning i økonomiudvalget 8. januar 2019 ved en lokalplan-startredegørelse for arealet. Fordi: ” Grundejer ønsker at udvikle med etagebebyggelse”. En noget eufemisk betegnelse, der dækker over en radikal ændret rammebetegnelse væk fra KP15’s public service forpligtelse om anvendelse til ”salg af større enheder”. Den eneste matrikel med den klassifikation på den københavnske del af Amager. Husede "grundejeren" mon på det tidspunkt en lejer, der kom under konkursbehandling 1. nov. 2018?? TMF kunne umiddelbart herefter stå klar med en startredegørelse for den af grundejer ønskede lokalplan, som TMU kunne behandle allerede den 17. december 2018. Økonomiudvalgets beslutning 8. januar 2019 skete endda flere uger før Borgerrepræsentationen 28. februar 2019 vedtog ’Verdensby med ansvar – Kommuneplanstrategi 2018’. Det er også demokratisk og inkluderende stærkt kritisabelt, at Kommuneplanforslagets planer for omklassificering med efterfølgende lokalplaners store forandringer i kvarteret (herunder også ”Prinsesse Christines Vejs” yderligere tafikbelastning af B1-parcelhusområdet) afsluttes før den pt. i bero-satte proces "Områdefornyelsen Sundby" genoptages om kun godt to måneder efter nytåret 2019/2020. Ved høringen af forrige forslag til Kommuneplan (2015) endte 83% høringssvarene i hvidbogen til det politiske niveau med ordene: "giver ikke anledning til at foreslå ændringer i forslaget til Kommuneplan ...". I faktiske tal: 319 gange for de 385 indsigelser. "Vi alene vide" var ikke helt død i burokratismen i Kongens København? Heller ikke denne gang? Time will show …

Få nyt om høringer

Abonnér