Høringssvar vedrørende Englandsvej 51 - lokalplan 592

Oprettet: 4. november 2019
Svarnummer:
33

Indsendt af

STIG MUNKGAARD

Postnr.

2300

By

KØBENHAVN S

Høringssvar

Højden af byggeriet imod Englandsvej bør matche med højden på den eksisterende etageejendom på det modsvarende hjørne af UBA og Englandsvej, af hensyn til beboerne i denne ejendom, og for at skabe en harmonisk og hensynsfuld overgang til det bagvedliggende store, unikke, gamle villakvarter, fra den bymæssige bebyggelse på Englandsvej. Det vil også medvirke til et harmonisk forløb af bygningshøjden på den østlige side af Englandsvej fra Eberts Villlaby helt frem til indgangen til Englandsparken, idet der så ikke vil være bygninger, "der rager op".
Trafik: For få P-pladser, idet P-forhold i forvejen belastet på de omkringliggende, små villaveje af biler fra de store ejendomskomplekser. Udkørsel til UBA vil yderligere vanskeliggøre trafiksituationen, med meget tværgående trafik imellem Englandsvej og Amagerbrogade.

Få nyt om høringer

Abonnér