Høringssvar vedrørende Englandsvej 51 - lokalplan 592

Oprettet: 17. oktober 2019
Svarnummer:
15

Indsendt af

Leif Bentsen

Postnr.

2300

By

København

Høringssvar

Tak for muligheden for at afgive høringssvar.

Det er absolut positivt at der arbejdes på at få ændret det boligslum som den tidligere bilforhandler har efterladt. Den efterladte grund har simpelthen fået lov til at forfalde i for lang tid.

Det er flotte planer der er forelagt, men bebyggelsesprocenten virker høj ift området, ligesom højden af det foreslåede byggeri ikke er i harmoni med eksisterende bebyggelse feks på Vatnavej og Englandsvej. Bekymret for at skyggepåvirkninger bliver for markante og til gene for eksisterende boliger og beboere.

Nedkørsel til P-anlæg på villavejene Vatnavej og Ulrich Birchs Allé er ikke hensigtsmæssig for trafiksikkerheden. Virker ikke som planlæggerne har tænkt på at villavejene bruges som adgangsvej til skoler, institutioner mv., specielt mange børn bruge disse i dag sikre veje. Hvis villaområdets præg ønskes bevaret som anført i forslaget, skal nedkørslen flyttes væk til større trafikvej som feks Englandsvej.

Det foreslåede byggeri er arkitektonisk fint, men ift en grøn dagsorden er det uambitiøst og ikke imponerende, feks er der få træer, ingen krav til bæredygtighed osv i det materiale vi har adgang til.

Få nyt om høringer

Abonnér