Høringssvar vedrørende Englandsvej 51 - lokalplan 592

Oprettet: 3. november 2019
Svarnummer:
27

Indsendt af

Kristina Kuhl

Postnr.

2300

By

KBH S

Høringssvar

Jeg vælger at vedhæfte høringssvaret fra Amager Vest Lokaludvalg, da jeg deler synspunkter til fulde med dem. Dog vil jeg gerne tilføje at ligesom villavejene er hårdt trafikbelastet, så er Irlandsvej det i den grad også. Derfor ønsker vi ikke at belaste vejen yderligere med indkørsel til Englandsvej 51 gennem Irlandsvej. Dertil vil jeg understrege at området vil lide, hvis byggeriet bliver over 3etager. Borgerne i området gør meget for at bygge bro på tværs af Englandsvej og mange etager vil være med til at skabe en unødig kløft imod ånden i området. Dertil lider Englandsvejs visuelle udtryk og har gjort det i mange år. Jeg er derfor meget positiv over for de fremlagte tanker om at man med respekt for omgivelserne og områdets karakter tilstræbes bevarelse af de tre bevaringsværdige huse/bygninger på området samt forslaget om en gradueret højde på de nybyggede huse, af hensyn til en arkitektonisk harmoni med de omliggende villakvarterer. Opførelse af bygningerne i røde teglsten samt saddeltage med røde tagteglsten vil ligeledes klæde bygningerne i området.

Få nyt om høringer

Abonnér