Høringssvar vedrørende Englandsvej 51 - lokalplan 592

Oprettet: 4. november 2019
Svarnummer:
32

Indsendt af

Anna Ravn

Postnr.

2300

By

København

Høringssvar

Hej

Jeg har nogle spørgsmål og overvejelser i forbindelse med dette lokalplanforslag for ny bebyggelse på Englandsvej;
- Bebyggelsen forslået i lokalplanforslaget har efter min mening en alt for høj bebyggelsesprocent – og det forholder sig ikke til stedets egenart, som jo ellers er fint beskrevet i redegørelsen; ”Det særlige ved lokalplanområdets identitet er kontrasten mellem karrébyen mod vest og villakvarteret mod øst…villabebyggelser i mindre skala op til 10 meter med grønne, private forhaver og grønne hække langs private fællesveje.”
Det forslåede byggeri relaterer kun til karrébebyggelsen på den anden side af Englandsvej i forhold til typologier. Der er desuden meget lidt grønt i forslaget, hvilket heller ikke harmonerer med villabebyggelsens grønne karakter.

- Det er godt med krav om, at der skal sættes 20 træer, og at disse skal plantes inden ibrugtagning. Dog mener jeg godt, man kunne beskrive lidt bedre fx hvordan træerne skal etableres, så de får ordentlige vækstbetingelser. Desuden ville det være fint at sætte krav til minimum antal arter, så man ikke ender med 20 af de samme træer. Det kunne fx være krav om minimum 3 forskellige træarter, hvoraf man også kunne sætte krav (eller i det mindste forslå) hjemmehørende arter, der understøtter biodiversiteten i vores bynatur.
Jeg synes derfor at beskrivelsen af træer og grønne elementer som bede virker meget tynd, i forhold til nabolagets grønne karakter og i forhold til at stille krav til kvaliteten af det grønne - når det nu ikke er kvantitet denne lokalplan giver mulighed for.
Det er beskrevet, at de to største ”byrum” A og B primært skal være med fast belægning. Desuden skal flere af kantzonerne også være primært med fast belægning. Dette gør, at det grønne udtryk, man ellers skriver, man gerne vil fremme, nok ikke bliver særlig grønt.

- I forhold til opholdsarealer på terræn synes jeg det er problematisk, at cykelparkering kan tælle med i den opgørelse. Cykelparkeringen er spredt ud over nærmest alle ubebyggelde arealer, og vil tage virkelig meget plads, som ellers kunne være indrettet mere grønt – og med opholdsmuligheder for kommende beboere, eller en mere grøn kantzone der relaterer mere til det grønne udtryk, der er langs vejene i villakvarteret.
Måske kunne noget af cykelparkeringen flyttes til parkeringskælderen? Måske kunne noget af cykelparkeringen laves i 2 etager, så det arealmæssigt fylder mindre?

Mvh. Anna

Få nyt om høringer

Abonnér