Høringssvar vedrørende Prinsesse Christines Vej - lokalplan 587

Oprettet: 27. oktober 2019
Svarnummer:
33

Indsendt af

Trine Schjermer Jensen

Postnr.

2300

By

kbh s

Høringssvar

Høringssvar til forslaget Prinsesse Christines Vej / Amagerbrogade sagsnr: 2018-0147617

Som andelshaver på Prinsesse Christines Vej (PCV), med lejlighed på 4./5.sal, vil vi på det kraftigste opfordre til at lokalplanen ikke gennemføres i sin nuværende ’skitse’.
Himmel, luft og grønt vil blive erstatte af tagkonstruktion, beton og naboer der kommer tættere på, grundet altaner mod gaden (PCV). Udsyn til gamle smukke bygninger på Amagerbrogade samt Sankt Elisabeths Hospital, Skt. Annæ kirke og grønne træer forsvinder fuldstændigt. Der tales i disse år meget om lysets indvirkning på mennesket og særligt på mennesket i byen, som er særligt sårbart på mange parametre så som lys, støj, trafik og stress (klide 1). Dette hjælper lokalplanen ikke på, tvært imod.
I Andelsforeningen Lykkehøj har vi tidligere været underlagt arkitektoniske restriktioner i forbindelse med tagudskiftning og etablering af beboelse på 5. sal, så som afslag på sløjfning af skorsten og placering af vinduerne i tag. Samt etablering af altaner mod gård siden, da det ikke kunne komme på tale på gadesiden (PCV). Vi forstår ikke hvorfor disse restriktioner ikke gøre sig gældende i denne sag (lokalplan).
Peder Lykkes vej er en trafikal flaskehals for biler og cykler, særligt om morgenen - og denne lokalplan ligger ikke op til nogen løsning, tvært imod tilfører den flere beboere, og dermed mere trafik.

Kilde 1: https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/byen-er-et-bombardement-af-m...

Få nyt om høringer

Abonnér