Høringssvar vedrørende Prinsesse Christines Vej - lokalplan 587

Oprettet: 27. oktober 2019
Svarnummer:
35

Indsendt af

Osvald Lund Rønde

Postnr.

2300

By

København

Høringssvar

Vi er en række beboere fra Amagerbrogade, Højdevej og Prinsesse Christines Vej som er gået sammen om et fælles høringssvar til forslaget om det forestående byggeri på Amagerbrogade og Prinsesse Christines Vej. Som vi læser lokalplansforslaget, gives der tilladelse til bebyggelse i 20m
højde, dvs. 6 etagers ejendomme på Amagerbrogade 160, indtil det gamle apotek, samt på Prinsesse Christines Vej 4-18. Det syntes vi ville være rigtig ærgerligt grundet følgende;

1. Lysindfald.
Vi mener ikke at forslaget tager hensyn til de omkringliggende bygninger hvad angår lysindfald og udsigt til et af de få grønne områder langs Amagerbrogade. Beboerne i de nederste lejligheder på Amagerbrogade 157-161 vil miste en betydelig del af sollys i deres lejligheder, hvilket i værste tilfælde vil ødelægge både brugsværdien og den reelle værdi af lejlighederne. Som det også fremgår af de fremlagte skyggediagrammer i lokalplanen, vil lejlighederne blive markant påvirket af skygge og mindre lysindfald. Derudover kan man undre sig over at der kun fremgår skyggediagrammer fra 21. marts og 21. juni, da påvirkningen uden tvivl vil være langt større i vinterhalvåret. Ydermere frygtes det at dette kan have konsekvenser for fremtidig værdiansættelse af de lejligheder og bygninger som bliver påvirket mest af dette. Vi beder jer derfor tage hensyn til de økonomiske konsekvenser dette byggeri kan have for de nuværende beboere i området.

2. Grønne områder
Ved etablering af det ønskede byggeri, vil vi miste det grønne område i gårdrummet på Prinsesse Christines Vej 2-18, samt udsigten til det grønne område på hjørnet af Ulrik Birchs Allé og Prinsesse Christines Vej. Selvom det er sparet med træer og små grønne åndehuller på Amagerbrogade, er vi en del som sætter pris på at vi dagligt har udsigt og adgang til disse grønne åndehuller i bybilledet.

3. Byggelinje på Amagerbrogade
Der ønskes at bygges i op til 20m højde, hvilket svarer til 6.etagers bygninger. Dette må vi stille os meget imod, da det kommer til at skæmme bybilledet og ikke tager højde for det arkitektoniske udtryk der findes i nærområdet. Den ønskede bebyggelse kommer til at ligge op af nogle ikoniske og betydningsfulde bygninger på Amager, som fx det fredede Apotek på Amagerbrogade, det Psykiatriske Ambulatorium, Forebyggelsescenter Amager på Hans Bogbinders Allé og Sankt Annæ Skole på Peder Lykkes Vej. Vi ønsker at byggeriet på Prinsesse Christines Vej ikke bliver højere end det nuværende, samt at byggeriet på Amagerbrogade begrænses til 2 eller 3 etager eller samme højde som Apoteket, så byggelinjen for så vidt muligt bevares. Der kan drages paralleller til bebyggelsen ved restauranten Bones på Amagerbrogade 125. Ydermere vil sådan et byggeri skabe en større adskillelse mellem strøggaden og etageboligerne på Amagerbrogade og den åbne villabebyggelse i Eberts Villaby. Denne kontrast er, som i også selv nævner, det særlige kendetegn ved netop dette område. Ydermere fremgår at der ikke er tiltænkt almene boliger i forestående byggeri, hvilket er rigtig ærgerligt, da Amager er og skal være et sted med stor diversitet i beboerne, og ikke blive endnu et gentrificeret område i København, hvor folk med mindre midler ikke har råd til at bo, pga. værdistigninger og ekstremt dyre huslejer.
Ydermere kan man læse i forslaget at det ønskede byggeareal ikke må overstige 11.200m2, men når man nærlæser forslaget, gælder det iflg. Arkitema Architects, som har været med til at udarbejde lokalplansforslaget, 11.400m2, hvilket jo kan undre en noget at der ikke er styr på tallene. I den nye lokalplan, nævner I et behov for huludfyldelse, som ikke nævnes i nogen anden plan. Der er desuden intet hul at udfylde her. Der findes allerede eksisterende bygninger, og dette gør at dette ville anses som værende renovation eller rekonstruktion af eksisterende bygninger, hvilket burde gøres i overensstemmelse med områdets egentart. I dette tilfælde ville det være i stil med kirke, hospital og apoteket, som alt har historisk værdi.

På vegne af;
Siff Hansen, Amagerbrogade 157.
Christa og Erik, 
Prinsesse Christines Gade 9
Per Kalvig og Jette Halskov, Prinsesse Christines Vej 3
Vibeke Pedersen, Amagerbrogade 161
Trine Schjermer og Brian Larsen, 
Prinsesse Christines Gade 1
Anders Wittrup & Ana Spoljar, Amagerbrogade 157 1
Anton Basse, Højdevej 1
Mia Nielsen, Amagerbrogade 157
Joan Lund, 
Prinsesse Christines Vej 1
Tascha Nielsen og Osvald Lund Rønde, Amagerbrogade 161

Få nyt om høringer

Abonnér