Høringssvar vedrørende Prinsesse Christines Vej - lokalplan 587

Oprettet: 25. september 2019
Svarnummer:
5

Indsendt af

Arkitema Architects

Virksomhed / organisation

Arkitema Architetcs

Postnr.

1799

By

København V

Høringssvar

Hos Arkitema Architects, som har været med til at udarbejde Lokalplansforslaget, har vi desværre fundet en fejl i arealopgørelse. Fejlen beror på, at vi havde fået indtastet 328 m2 for lidt for den eksisterende bebyggelse på Prinsesse Christines Vej. Det er nu blevet justeret og fremgår af vedhæftede arealskema.
Det forhold ønsker vi at gøre opmærksom på i forbindelse med den offentlige høring og anmoder samtidig om, at få justeret bebyggelsesgraden fra 11.200 m2 til 11.300-11.400 m2 for at kunne realisere projektet som tegnet. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at den nye bebyggelse på hhv. Amagerbrogade og Prinsesse Christines Vej, friarealer og parkeringsforhold er uændret i forhold til det indsendte projekt.

Få nyt om høringer

Abonnér