Høringssvar vedrørende Prinsesse Christines Vej - lokalplan 587

Oprettet: 28. oktober 2019
Svarnummer:
45

Indsendt af

Andersen

Virksomhed / organisation

Borger

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Denne indsigelse mod lokalplanforslaget om at bygge højt og bredt på hjørnet af Amagerbrogade og Prinsesse Christines Vej samt lægge ekstra etage på bygningen på Prinsesse Christines Vejs vestlige side lægger vægt på den helt utilstrækkelige parkeringskapacitet, der er indeholdt i forslaget.

Området er i forvejen stærkt belastet. Ja blandt de allerhøjeste udnyttelsesgrader i Amagerbro og Sundbyernes kvarterer - jf vedhæftede fil "Prinsesse Christines Vej - Lokalplanforslag Oktober 2019 - Eksisterende parkeringsbelastning 20191021".

Det vil resultere i en helt urimelig parkerings-eksport og -belastning til de nærliggende private fællesveje.

Lokalplanforslagets utilstrækkelige parkeringskapacitet vil resultere i en yderligere og allerede helt urimelig belastning og efterfølgende økonomisk byrde for borgerne i området langs de private fællesveje i kvartererne sydvest for lokalplanforslaget.

Mange af disse - i realiteten forholdsvis meget få borgere - har en tinglyst pligt til at betale for såvel anlæg som vedligeholdelse af både fortov, kantsten og vejbane ud for egen såvel som naboernes ejendomme!!!

Og alligevel er parkeringsbelastningen allerede nu - før byggeriet - så stor, at de ikke engang selv kan finde parkeringsmulighed ud for eller tæt på deres egen ejendom og betalte vejstykke.

Indsiger har med egne øjne kunnet konstatere eksempler på borgere, som først på aftenen parkerer på de private fællesveje (in casu Vatnavej), tager cykel frem fra bilens bagagerum - og cykler langt væk mod de tætte etagebebyggelser langs Amagerbrogade. Jf fornævnte vedhæftede pdf

Få nyt om høringer

Abonnér