Oprettet: 15. marts 2019
Svarnummer:
18

Indsendt af

Vesterbro Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Vesterbro Lokaludvalg

Postnr.

1758

By

København V

Høringssvar

Vesterbro Lokaludvalg har med interesse læst oplægget til den kommende ældrepolitik. Overordnede kan vi tilslutte os den værdibaserede tilgang og de 3 konkrete værdier Frihed, Tryghed og Fællesskaber.
Til gengæld er Vesterbro Lokaludvalg bekymret for, hvordan vi og andre kan evaluere og måle effekten af ældrepolitikken i 2023, når der ikke er opstillet konkrete mål og delmål i politikken. Vi er derfor ikke enige i, at ” en række detailmål, vil kræve megen dokumentation, som ikke efterlade plads til lokal ledelse og udvikling dokumentation”. Selvfølgelig bliver Sundheds- og Omsorgsforvaltningen nødt til at indsamle oplysninger/evalueringer om, hvordan borgerne oplever den ”nye værdibaserede ældrepolitik”, ellers kommer ældrepolitikken til at fremstå som en række flotte hensigtserklæringer uden reel substans.
Derudover vil vi bede jer rette fokus på de ældre stofbrugere i Københavns Kommune, som antalsmæssigt også vil stige i fremtiden og som i dag oplever, at der bliver set skævt til dem på almindelige plejehjem m.v. Vi foreslår, at den gruppe af borgere, på samme hvis som andre ældre grupperinger med særlige fysiske og psykiske omstændigheder, får muligheden for at bo sammen den sidste del af livet.
Endvidere er vi selvfølgelig bekymret for, hvor det stigende antal ældre skal bo i fremtiden, både fordi huslejen i nye og mere ældrevenlige boliger er høj, men også fordi en stor del af boligmassen på Vesterbro huser mennesker som bor på 3.-5 sal. Med mottoet : længst tid i eget hjem, forudser vi en masse ældre blive dybt passiviseret og ensomme, fordi de ikke kan komme op og ned ad trapperne. – Der er jo ingen elevatorer i den ældre boligmasse på Vesterbro.
Med venlig hilsen
Thomas Egholm
Formand for Vesterbro Lokaludvalg

Få nyt om høringer

Abonnér