Oprettet: 15. march 2019
Svarnummer:
19

Indsendt af

Steen Höier

Virksomhed / organisation

Daghøjskolen for førtids- og folkepensionister i Københavns Kommune på Peder Lykke Centret

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Daghøjskolen for førtids- og folkepensionister i Københavns kommune på Peder lykke Centret Peder Lykkes vej 63 2300 København S Til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Høringssvar fra Daghøjskolen vedr. Københavns Kommunes Ældrepolitik 2019 - 2022 Højskolerådet på Daghøjskolen for førtids- og folkepensionister i Københavns Kommune på Peder Lykke Centret takker for muligheden for at afgive Høringssvar til Københavns Kommunes Ældrepolitik 2019- 2022. Set med Højskolerådets øjne er det positivt, at der i Ældrepolitikken 2019-2022 er et specielt fokus på ældres behov for tryghed, fællesskab og en- somhedsforebyggelse. Højskolerådet støtter op om Faglige Seniorers og Dansk Selskab for Folkesundheds ønske om en solid forebyggelsesindsats i København Kommunes Ældrepolitik. Denne forebyggelsesindsats bør i vores optik omfatte såvel ensomhedsforebyggelse som mental og fysisk træning. Der er evidens for, at hverdagen i en Senior-/Ældreklub indvirker såvel på den mentale som den fysiske sundhed: Man danner interessefællesskaber med jævnaldrende i samme livssituation, fællesskabernes funktion medvirker til færre hospitalsbesøg og lægekontakter, og i livskriser giver allerede etablerede netværk en akut støtte. Højskolerådet har et ønske om, at man i højere grad indtænker de etablerede tilbud til Seniorer/Ældre i Ældrepolitikken 2019-2022. Seniorklubberne arbejder allerede med ensomhedsforebyggelse og etablering af netværk, og det vil være værdiskabende at inddrage erfaringerne herfra. Med venlig hilsen Steen Höier Formand for Højskolerådet Daghøjskolen for førtids- og folkepensionister i Københavns Kommune på Peder Lykke Centret

Få nyt om høringer

Abonnér