Oprettet: 5. marts 2019
Svarnummer:
8

Indsendt af

Ruth Truelsen

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Kbh. 05.03.19

Vedrørende: Høringsudkast: Københavns Kommunes Ældrepolitik 2019 – 2022

Jeg har med stor interesse læst ovenstående Høringsudkast og også deltaget i borgermødet på Østerbro d. 25. feb. 2019, hvor der var en god og livlig debat.

Jeg synes det er et rigtig godt oplæg med mange gode intentioner. Det bliver derfor spændende at følge, hvordan de gode intentioner mere konkret vil udmønte sig indenfor kommunens forskellige forvaltningsområder.

Jeg har et par enkelte kommentarer til Høringsudkastet, som jeg håber I vil overveje og medtænke i den videre proces med dokumentet.

Det drejer sig om 1) den sundhedsfremmende og forebyggende indsats og 2) indsatser i forhold til gruppen af psykisk syge borgere og deres pårørende.

Sundhedsfremme og forebyggelse
I skriver i udkastet af Københavns Kommune skal være på forkant og finde løsninger på fremtidens udfordringer, herunder den øgede ældrebefolkning. Hvordan vil I medvirke til at fremme, at den raske ældregruppe holder sig i god form så længe som mulig?
Det ville være fint, hvis der i udkastet også kom lidt mere med om pensionist idræt (svømning, dans, badminton m.m.)
Jeg spiller selv badminton, og på mit hold strækker aldersgruppen sig fra 67 år til 80 år. Sidste år var der problemer p.g.a. en melding om en markant øget prisstigning, der betød at en del af holdet ikke længere ville have mulighed for at deltage. Heldigvis blev problemet løst indtil videre.

En prisforøgelse vil altid ramme skævt i forhold til den gruppe af ældre borgere, der statistisk set har mest behov for at dyrke idræt. Så nem adgang til idrætsfaciliteter med en rimelig egenbetaling bør prioriteres i forhold til en sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Psykisk syge borgere og deres pårørende
Det fremgår af udkastet at ældrepolitikken skal omfatte hjælp, støtte og tilbud til alle ældre borgere, uagtet om deres problemer vedrører somatiske eller psykiske lidelser. Det er jo et rigtigt og godt princip, men jeg savner en mere inkluderende tekst i forhold til gruppen af psykisk syge evt. i form af en faktabox og en case. Gruppen af voksne psykisk syge er ikke aldersmæssigt afgrænset til ældre, men har som gruppe mange fælles problemer at slås med i dagligdagen, herunder den generelle stigmatisering af psykisk syge, ensomhed og ofte en dårlig økonomi (førtidspension).
Her skal jo også tænkes på sundhedsfremme og forebyggelse af genindlæggelser.
I nævner frivillige fællesskaber, men omtaler ikke betydningen af Væresteder, hvor netop psykisk syge har mulighed for fællesskab, og hvor de i høj grad bidrager til at yde til samfundet ved at støtte hinanden i forhold til udvikling og livskvalitet samt forebyggelse af ensomhed.

For de pårørende til psykisk syge er netop værestederne meget vigtige, og specielt de væresteder, der også udbyder forskellige almene og specielle kursur, sund mad til en billig penge, badefaciliteter og hvilerum. Både yngre og ældre pårørende har hårdt brug for, at der er relevante og gode tilbud målrettet psykiske syge borgere, så de også kan blive aflastet i deres dagligdag.

Med venlig hilsen
Ruth Truelsen
Ribegade 14 st. tv.
2100, København ø

Materiale:

Få nyt om høringer

Abonnér