Oprettet: 5. marts 2019
Svarnummer:
6

Indsendt af

Københavns Madhus

Virksomhed / organisation

Københavns Madhus

Postnr.

1705

By

København V

Høringssvar

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes ældrepolitik 2019-2022

Vi har i Københavns Madhus læst forslaget til den nye ældrepolitik 2019-2022. Som med den forrige politik vil vi gerne udtrykke vores glæde over de ambitiøse hensigter politikken udtrykker i forhold til Københavns ældre borgere. Modsat den forrige politik savner vi dog, at hele livscyklussen hos de københavnske ældre tydeligere er repræsenteret – fra de raske ikke plejekrævende til de plejekrævende og syge, hvad enten de er i egen bolig eller bor på et af kommunens plejecentre.

Værdighed
I vores arbejde rundt om på landets plejehjem møder vi et stort fokus på arbejdet med værdighed, hvilket vi også læser mellem linjerne i nærværende politikudkast. Vi synes derfor, det kunne være frugtbart og stærkt, hvis man koblede Københavns kommunes formulerede værdighedspolitik sammen med ældrepolitikken.

Appetit på livet
I Københavns Madhus arbejder vi som bekendt med at bruge maden og måltidet til at skabe omsorg og samfundsmæssige forbedringer f.eks. skabelse af meningsfulde fællesskaber, mindre ensomhed, mulighed for opsporing og forebyggelse af underernæring, og på den større scene klimamæssige forbedringer til gavn for vores fælles ressourcer. Det ser vi mange muligheder for at kunne byde ind med også i rammen af den nye ældrepolitik, hvor vi håber, at man i den endelige udarbejdelse vil skele til den mad og måltidspolitik, som Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog i 2012. Heri var der formuleret mange gode ambitioner og mål på mad og måltidsområdet for kommunens ældre borgere. Punkter, der stadig vil kunne spille sammen med den kommende ældrepolitiks fokus på Frihed, Tryghed og Fællesskaber.

Gæster
Afslutningsvis vil vi på det helt konkrete plan foreslå, at man på side 5 under punktet Frihed 1. hjælp til at kunne selv i hverdagen også fokuserer på den hjælp og opfordring, der skal til for fortsat at kunne have gæster i sit eget hjem, også selv om det hjem nu befinder sig på et plejecenter – det er også med til at give værdighed og selvbestemmelse.
Vi ser frem til at læse det endelige resultat af arbejdet med den kommende Ældrepolitik og ønsker god skrivelyst!

Med venlig hilsen
Mine Sylow,
Faglig leder Ældremad
Københavns Madhus

Få nyt om høringer

Abonnér