Oprettet: 11. marts 2019
Svarnummer:
14

Indsendt af

Katrine Lester

Virksomhed / organisation

Danske Seniorer

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Danske Seniorer takker for muligheden for at kommentere på København Kommunes udkast til ældrepolitik. Vi glæder os over de tre værdier – frihed, tryghed og fællesskaber – som vi synes er et godt grundlag for en ældrepolitik.

Vi kunne godt tænke os, at hensynet til de svageste ældre fyldte mere i ældrepolitikken. Det er positivt at København vil arbejde med sammenhængende forløb og specialiserede indsatser, men tryghed i hverdagen er mere end kun tryghed ved sygdom og lignende. Vi savner en forståelse af, at mange ældre har brug for en hjælpende hånd kontinuerligt og ikke kun midlertidige. Til gengæld er vi glade for, at der lægges vægt på samarbejdet med de pårørende.

Derudover ønsker vi, at det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde kommer til at stå tydeligere i ældrepolitikken, ligesom vi ønsker et større fokus på psykisk sundhed blandt ældre. Der er et stort potentiale for at fremme folkesundheden ved at investere i ældre. Her kan foreningslivet også spille en stor rolle.

Overordnet set savner vi at mobilitet og transport får en selvstændig plads i ældrepolitikken. Vi oplever, at behovet for at kunne komme rundt i byen fylder rigtig meget hos de ældre. Det er en forudsætning for såvel frihed som tryghed og adgang til fællesskaberne, at ældre har let og billig adgang til offentlig transport og det bør en ældrepolitik adressere.

Som landsorganisation for seniorforeninger sætter vi pris på, at de frivillige fællesskaber er nævnt. Vi undrer os dog over, at man ikke bruger ordet forening, for vi synes, at foreningslivet har en særskilt værdi, hvis betydning rækker dybere end begrebet frivillige fællesskaber. Generelt ser vi gerne, at København bakker endnu mere op om foreningerne, der løfter en stor indsats for seniorer – både de udsatte og de velfungerende.

Endelig vil jeg nævne, at seniorbofællesskaber bør skrives ind i pkt. 9, så arbejdet med at udbrede denne boform bliver fremhævet særskilt.

Med venlig hilsen

Katrine Lester
Direktør

Få nyt om høringer

Abonnér